Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 juni 2005

Bältesanvändningen i Sverige blir allt bättre

2004 var bilbältesanvändningen i framsätet drygt 90 procent visar VTI:s årliga observationsstudie. Kvinnor är generellt mer benägna att använda bälte än män och äldre bättre än yngre. 90 procent av alla barn använder bälte i baksätet.

När observationerna började 1983 använde knappt 10 procent av alla vuxna bälte i baksätet mot nästan 80 procent idag.

Bilbältesanvändningen i baksätet ökade i ett steg till 60 procent när lagen om bilbältesanvänd­ningen för vuxna i hela bilen trädde i kraft 1 juli 1986. Från 1988 till 1991 ökade den till 70 procent och ligger idag på nästan 80 procent. Motsvarande nivå för barn i baksätet har nästan genomgående legat ungefär 10-15 procent högre.

Olika bland män och kvinnor
Lägst bilbältesanvändning har unga manliga förare med 83 procent. I samma åldersgrupp, 18-25 år, använder 93 procent av alla kvinnor bälte. I åldersgruppen 26-35 år använder 88 procent av männen och 95 procent av kvinnorna bälte. I gruppen 36-50 år använder 89 procent av männen och 96 procent av kvinnorna bilbälte.
För förare över 50 år, använder 93 procent respektive 97 procent bilbälte. Andelen kvinnliga förare i studien var 28 procent år 2004. Andelen har inte för­ändrats sedan 1995.

Taxiförare
Från och med 1 oktober 1999 är det krav på att förare av taxi och tunga fordon använda bilbälte. I 2004 års studie använde 79 procent av alla taxiförare bilbälte.
Bältesanvändningen bland taxiförare har gått upp markant de senaste åren.

Tunga fordon
1996 observerade VTI för första gången bältesanvändningen även i tunga fordon.
Av förarna av tunga lastbilar var 33 procent bältade och av förarna av tunga fordon plus släp var 38 procent bältade, en marginell ökning sedan åren innan. I de tyngsta fordonen, med eller utan släp, var ungefär 5-7 procent av alla förare bältade 1999. År 2004 hade bältesanvändningen ökat för förare av tunga fordon utan släp till 33 procent och i tunga fordon med släp till 38 procent. Anpassningen till den nya lagen har alltså inte gått lika fort för denna förarkategori som för taxiförarna.

Framsäte
Bilbältesanvändningen bland förare och framsätespassagerare har under hela observationsperioden 1983-2004 legat på en hög och jämn nivå. Redan i mätseriens början använde 84-86 procent av förare och framsätespassagerare bälte. Idag ligger nivåerna på 91-93 procent.

Om studien
VTI har observerat bilbältesanvändningen i ett antal mellansvenska städer sedan 1983. I det ursprungliga urvalet av mätplatser låg tonvikten på högtrafikerade cirkulationsplatser med både fjärrtrafik och lokaltrafik.

Årets observationer gjordes under sammanlagt nio dagar i augusti-september 2004, ungefär ett dygn per mätpunkt. Sammanlagt observerades knappt 60 000 fordon. Programmet har reducerats med ungefär 20 procent jämfört med tidigare år.

Kontaktinformation
Hans-Åke Cedersund, 013- 20 41 62

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera