Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 juni 2005

Inandningstest med capsaicin kan diagnostisera doftöverkänslighet

En inandningstest med capsaicin, den “heta” ingrediensen i spansk peppar kan diagnostisera doftöverkänslighet. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Överkänslighet för kemikalier och dofter skapar problem för många människor. De få kartläggande undersökningar som finns inom området rapporterar att mellan 15 och 30 procent av befolkningen är drabbade. Luftvägsbesvär, utlösta av dofter och kemikalier, kan bero på en överkänslighet i de sensoriska nerverna i luftvägarna. Det är inte luktsinnet som reagerar vid doftöverkänslighet, utan det kemiska sinnet, samma sinne som reagerar när vi skär lök eller luktar på ammoniak.

Vanliga symtom vid doftöverkänslighet är tungandning, tryck och smärta i bröstet, hosta, slem, heshet, nästäppa och ögonirritation. Många patienter rapporterar också andra symtom som svettningar, trötthet, yrsel och huvudvärk. Leg sjuksköterska Ewa Ternesten-Hasséus avhandlingsarbete visar att de doftutlösta symtomen kan kvarstå under många år. Det som utlöser symtomen kan vara till exempel avgaser, cigarettrök, lösningsmedel, parfym och blomdoft, men också fysisk ansträngning och kyla kan ge besvär. Det handlar om astma- och eller allergiliknande besvär, men utan att vanliga astma- eller allergitester ger några utslag.

Genom att andas in capsaicin, den “heta” ingrediensen i spansk peppar som framkallar hosta vid inandning, fås ett mått på känsligheten hos de sensoriska nerverna i luftvägarna. Ewa Ternesten-Hasséus har studerat symtom, utlösande faktorer och känsligheten för inandat capsaicin hos patienter med doftöverkänslighet. Resultaten visar att doftöverkänsliga patienter får mer hosta och andra luftvägssymtom av inandat capsaicin än friska kontrollpersoner. Det är de sensoriska nerverna i luftvägarna som överreagerar, doftöverkänsliga patienter med ökad känslighet för capsaicin har vad som kallas sensorisk hyperreaktivitet.

En viktig slutsats av avhandlingen är att sensorisk hyperreaktivitet är ett kroniskt tillstånd, med bestående ökad känslighet för inandat capsaicin. Tillståndet är för många patienter socialt handikappande och det påverkar det dagliga livet negativt i flera avseende. Capsaicintestet kan användas för att diagnostisera patienter med doftöverkänslighet även om det i dagsläget inte finns någon behandling för besvären.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för invärtesmedicin, avdelningen för lungmedicin och allergologi
Avhandlingens titel: Airway sensitivity to chemical and scents. Symptoms, trigger factors and the capsaicin inhalation test.
Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Avhandlingen är skriven av:
Leg sjuksköterska Ewa Ternesten-Hasséus, telefon: 031-342 35 59, 070-341 89 09, e-post: ewa.ternesten@lungall.gu.se

Handledare:
Docent Eva Millqvist, telefon: 031-342 36 35, e-post: eva.millqvist@medfak.gu.se
Professor Olle Löwhagen, telefon 031-342 12 25, e-post: olle.lowhagen@lungall.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera