Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 juni 2005

Få sjuksköterskor lämnar yrket

De flesta sjuksköterskor och undersköterskor stannar inom sitt yrke. Det visar nya studier från Karolinska Institutet. För de som har lämnat den patientnära vården har missnöje med lönen, arbetsförhållanden och en vilja att utvecklas i sitt yrke bidragit till beslutet.

Den mediala bilden att sjuksköterskorna “flyr sitt yrke” kan inte bekräftas av forskarna. Få sjuksköterskor och undersköterskor lämnar yrket visar färska studier från institutionen för omvårdnad vid Karolinska Institutet. Av 1500 sjuksköterskor och undersköterskor som arbetat i Sundsvall eller Stockholm under åren 1992-1995 arbetade majoriteten fortfarande i yrket tio år senare.

– Knappt 20 procent hade lämnat patientnära vård, men av dem fanns var tredje fortfarande kvar i hälso- och sjukvårdssektorn, exempelvis som chefssjuksköterskor. Endast 158 av de tillfrågade sjuksköterskorna och undersköterskorna uppgav att de aktivt lämnat yrket, säger Grete Fochsen, forskningsassistent vid institutionen för omvårdnad, Karolinska Institutet, som tillsammans med bland andra projektledaren docent Monica Lagerström genomfört studien.

Av de som valt att lämna det patientnära arbetet var otillfredsställande lön det som bidragit mest till beslutet, följt av belastande arbetsförhållanden och brist på utvecklingsmöjligheter i yrket. Belastande arbetsförhållanden innefattade en allt för hög arbetsbelastning, tidspress, otillfredsställande patientvård och för lite personal. Samtidigt har en stor europeisk kartläggning genomförts om varför vårdpersonal byter arbete. Den svenska delen av studien visar samma tendenser, de flesta sjuksköterskor och undersköterskor stannar inom sitt yrke.

– Av de sjuksköterskor och undersköterskor som har tillsvidareanställning eller längre vikariat är personalomsättningen inte oroväckande hög och av dem som slutar sitt arbete stannar de flesta kvar inom vården. Sannolikheten för att byta arbete var högst för de yngre sjusköterskorna och de som hade möjlighet till att finna att annat arbete säger Malin Josephson, forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet som lett den svenska delen av den europeiska studien.

Mer flexibilitet önskas
Parallellt har man även undersökt vad som skulle få sjuksköterskor som lämnat sitt yrke att återvända. Här fanns ett missnöje med arbetsförhållandena. Framförallt önskade man förbättrade arbetsvillkor som möjlighet att påverka sina arbetstider eller att personalstyrkan utökades så att belastningen på varje person blev mindre. Ökad status på yrket var också något som skulle kunna bidra.

För mer information kontakta:
Monica Lagerström, institutionen för omvårdnad, Karolinska Institutet, telefon: 08-524 839 23, e-post monica.lagerstrom@omv.ki.se
Malin Josephson, institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, telefon: 08-692 22 64, e-post: malin.josephson@cns.ki.se

Pressekreterare Sabina Bossi, telefon 08-524 838 95,
e-post: sabina.bossi@admin.ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas största och mest ansedda medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan www.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera