Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 juni 2005

Överexploatering av naturresurser beror inte nödvändigtvis på okunskap eller bristande samarbete

Vi är beroende av naturen för vår överlevnad. Därför är det oroande att många av våra naturresurser överutnyttjas och hotas av överexploatering. Överexploatering sägs traditionellt bero på bristen på tydligt angivna äganderätter. Therese Lindahl, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS), utmanar några av de traditionella resultaten i sin avhandling.

Naturresurser nyttjas oftast av flera användare och eftersom de inte alltid samarbetar för att garantera naturresursens överlevnad utan snarare tänker på sin egen vinning, anses det traditionellt att det kan leda till överexploatering och i värsta fall en resurskollaps. Om naturresursens storlek och kapacitet dessutom är osäker, sägs exploateringen öka eftersom användarna har en tendens att överskatta resursens storlek, eller försöker dra nytta av osäkerheten för sin egen vinning.

− Jag har bland annat undersökt hur användarnas beteenden påverkas av att de har olika kunskap om naturresursen och vilka konsekvenser det får för resursen, säger Therese Lindahl.

Bland annat visar avhandlingen att en ökad osäkerhet inte nödvändigtvis leder till ökad exploatering, förutsatt att användarna har olika kunskap om resursen. Användare med bättre kunskap kompenserar nämligen den oinformerades eventuella överexploatering, så att en resurskollaps ofta kan undvikas.

− Det kan alltså vara en nackdel att vara den bättre informerade parten eftersom den oinformerade har ett strategiskt övertag, menar Therese Lindahl.

Therese Lindahl undersöker också potentiella konsekvenser av en annan aspekt av de gemensamma naturresurserna, nämligen den ekologiska komplexhet som kännetecknar många av naturens ekosystem.

− Jag ser bland annat att man inte med säkerhet kan konstatera att samarbete gagnar resursen. En annan aspekt av komplexiteten, som avhandlingen belyser, är svårigheten att värdera en miljöförändring, säger Therese Lindahl.


Therese Lindahls avhandling “Strategic and Environmental Uncertainty in Social Dilemmas” kan beställas från Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm, e-post: efi@hhs.se

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta gärna:

Therese Lindahl
Handelshögskolan i Stockholm
Tel: 08-736 96 51
Mobil: 070-744 05 54
E-post: therese.lindahl@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera