Tema

Fuktsäkerhetspris till VASKA

Det första Fuktsäkerhetspriset (Moisture Safety Prize) från FuktCentrum vid Lunds tekniska högskola har i dag delats ut till Vaska-projektet och Johnny Andersson, teknisk direktör vid konsultföretaget Ramböll Sverige AB.

Priset delades ut vid konferensen Building Physics in the Nordic Countries i Reykjavik, Island.
Juryns motivering lyder:
– För ett väl genomtänkt, praktiskt inriktat koncept för vattenskadesäkert byggande för ökad fuktsäkerhet. Genom att omedelbart ta hand om vattnet när det läcker, synliggöra läckage istället för att dölja, kan vattenskador helt undvikas. Med sunt förnuft i planering, projektering, utförande, drift och skötsel har projektet lyckats och kan tjäna som modell inför framtiden.
VASKA-projektet (Vattenskadesäkert byggande) genomfördes i Umeå till utställningen Bo87där man genom att bygga på ett nytt sätt kunnat undvika alla vattenskador i 200 nya bostäder under tio år. Ytterligare 4.000 bostäder i Umeå har byggt med samma teknik, alla utan vattenskador!
Juryn bakom det nya priset består av styrelsen i Fuktcentrum vid Lunds tekniska högskola förstärkt med ytterligare adjungerade nordiska akademiker.
Priset ska delas ut vart tredje år till person eller personer som påverkat byggprocessen i projekt inom Norden på ett sådant sätt att fuktsäkerhet i projektering, byggande eller förvaltning har säkrats även med hänsyn till energihushållning och miljöaspekter. En god funktion under drift ska ha visats.

Kontaktinformation
Frågor om priset besvaras av Fuktcentrums föreståndare Lars-Erik Harderup vid LTH, Byggnadsfysik. Han svarar på eventuella frågor på tel 046-222 73 83, mobil: 0709-28 32 98, eller epost: lars-erik.harderup@byggtek.lth.se

Fuktsäkerhetspris till VASKA

 lästid ~ 1 min