Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 juni 2005

Första kvinnliga doktorn i malmgeologi disputerar

Gruv- och stenindustrin är en av de viktigaste basnäringarna för svensk ekonomi. Malmreserven är stor i Sverige och prospektering efter nya fyndigheter pågår kontinuerligt. För att hitta mer malm är det avgörande att förklara hur och var malmbildning har skett. Detta kräver mer detaljerad förståelse för de geologiska processerna som varit aktiva för cirka två miljarder år sedan och det är om det Cecilia Montelius avhandlingsarbete handlar.

Massiva sulfidmalmer är en av huvudkällorna för metallerna zink, koppar, bly, silver och guld som bryts i Sverige. De viktigaste massiva sulfidmalmsområdena i Sverige är Skelleftefältet i norr och Bergslagenområdet i söder. Dessa två områden bildades för cirka två miljarder år sedan som delar av en aktiv vulkanism i en så kallad öbåge, det vill säga vulkaniska öar i havet liknande till exempel de japanska öarna i dag.

– Maurlidenområdet som jag jobbat i, ligger i centrala Skelleftefältet och är cirka 6 x 8 kilometer stort. I området finns en sulfidmalmsgruva som bryts i ett dagbrott och tre sulfidmineraliseringar som i dag inte anses ekonomiska, säger Cecilia Montelius.

– I flera somrar har jag varit ute i fält och karterat berggrunden, karterat dagbrottet och borrkärnor för att förstå geologin på djupet. Jag har också tagit stenprover för geokemisk analys och åldersdatering.

Cecilia Montelius forskningsarbete har resulterat i geologiska kartor och profiler över området. Dessa används tillsammans med bergarternas geokemi och ålder för vidare tolkning om hur, var och när malmbildningen skett i området.

– I mitt arbete har jag visat att en viss typ av vulkanism som ägt rum på relativt djupt vatten i ett tidigt skede av öbågevulkanismen och i de översta delarna av Skelleftegruppens lagerföljd är fördelaktig för malmbildning.

Cecilia Montelius disputerar den 17 juni med doktorsavhandlingen The genetic relationship between rhyolitic volcanism and Zn-Cu-Au deposits in the Maurliden volcanic centre, Skellefteå District, Sweden: Volcanic facies, lithogeochemistry and geochronology. Hon blir då den första doktorn i malmgeologi någonsin vid Luleå tekniska universitet och den första kvinnliga doktorn i ämnet i Sverige.

Kontaktinformation
Upplysningar: Cecilia Montelius, tel. 0920-49 21 50, cecilia.montelius@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera