Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 juni 2005

Dalai Lamas budskap med Kalachakra tantra

Kalachakra (Tidens hjul) tantra är en mycket viktig lära för tibetanerna. Dalai Lama har rest runt i världen och givit initieringen i denna lära sedan 1970.

Den trettionde initieringen kommer att äga rum i Indien i januari nästa år då det kan väntas omkring 200.000 deltagare. Dessa händelser är religiöst viktiga för de tibetaner som lever i exil samt stärker deras sammanhållning.

Urban Hammar har i sin avhandling i religionshistoria som han nyligen försvarat kommit fram till att det finns mycket som tyder på existensen av en ursprunglig Buddha-princip i denna lära. Den säger att världen har sitt ursprung i någonting transcendent, bortom denna värld. Denna princip har också sin motsvarighet i den mänskliga kroppen där Adibuddha (Urbuddha) står för det meditativa tillståndet i kroppen som kallas den största lyckan, det högsta oföränderliga eller som motsvaras av det frö som finns hos varje människa och gör att man kan utvecklas till Buddhaskap. Det är ett mikro/makrokosmos-perspektiv där det som händer i människans sinne egentligen är det viktigaste.

Urban Hammar visar också att Kalachakra tantra infördes omkring 1030 – 40 till Tibet från Indien av en indisk buddhistisk lärare vid namn Bodhibhadra och tibetanen Gyi-jo. Därefter presenteras en översättning av en text som behandlar lärans utveckling under de första århundradena efter dess ankomst till Tibet. En lärare, Ga-lo, var speciellt viktig i traditionsöverföringen.


Doktorsavhandlingens titel: Studies in the Kalachakra Tantra.

Kontaktinformation
Urban Hammar nås på telefon 018-53 71 18 eller 0768-503 944 eller e-post urban.hammar@wgy.enkoping.se (Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier, religionshistoriska avd. 106 91 Stockholm).

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera