Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 juni 2005

Tre nya professorer med feministisk grundsyn

Vid samma tillfälle i förra veckan har tre kvinnor befordrats till professorer, som alla har mycket gemensamt, Maaret Koskinen och Tytti Soila i filmvetenskap och Tiina Rosenberg i genusvetenskap.

Maaret Koskinen, filmvetenskap
har bland annat givit ut den Augustnominerade I begynnelsen var ordet. Ingmar Bergmans och hans tidiga författarskap (2002). Just nu forskar hon om intermediala studier i prosa, film, drama, radio och television, ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet. Hon är också
filmkritiker i Dagens Nyheter och ledamot i Granskningsnämnden för radio och TV.

Tytti Soila, filmvetenskap
skrev om kvinnors ansikte. stereotyper och kvinnlig identitet i 30-talets svenska filmmelodram i sin avhandling. Hon har publicerat sig i nordisk filmhistoria, senast med Att synliggöra det dolda, om fyra svenska kvinnors filmregi (2004). Hon innehar Vetenskapsrådets forskartjänst.

Tiina Rosenberg, genusvetenskap
är teatervetare och undervisar i både teater- och genusvetenskap med inriktning på queerforskning. Bland de böcker hon skrivit märks Byxbegär, Queerfeministisk agenda och Besvärliga människor och den senaste Könet brinner! Judith Butlers texter i urval (2005). Hon är även medförfattare till bland annat Teater i Sverige och har även bidragit i flera antologier.

– Det är så roligt att vi alla tre blivit professorer samtidigt, säger Tytti Soila. Vi har mycket gemensamt. Förutom att vi känner varandra väl och har en feministisk grundsyn så har vi finsk bakgrund. Dessutom har vi filmvetenskap gemensamt, Tiina har även läst filmvetenskap och var student hos Maaret och mig.


De tre nya professorerna kommer att installeras tillsammans med andra nya professorer vid promotions- och installationshögtiden i Stadshuset den 30 september.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera