Tema

Nytt världsledande centrum ska minska överutnyttjande av naturresurser och ekosystem

Forskningsstiftelsen Mistra bjuder nu in svenska universitet till att ansöka om uppbyggnad av ett stort, tvärvetenskapligt, forskningscentrum. Det gäller ett centrum för såväl nationella som internationella studier kring hållbar hantering och styrning av ekologiska och sociala system.

Forskare med olika utgångspunkter och olika kunskapsområden – inom både samhällsvetenskap och naturvetenskap – ska ges tid att mötas och utveckla nya kunskaper som vilar på en bredare vetenskaplig grund. Tillsammans ska de bidra till att ge förslag till hur människor klokare ska sköta de ekologiska systemen, som vi alla är beroende av.

– Det övergripande syftet är att hitta vägar för att påverka människor att agera annorlunda och därmed sätta stopp för överutnyttjandet av våra naturresurser. Det första som måste förändras är forskarnas eget beteende. Gränser måste rivas, så att forskare från olika discipliner lär av varandra och att problemen kan få en allsidig belysning, säger Mistras vd Måns Lönnroth.

Centrumet ska placeras i Sverige och organiseras av ett svenskt universitet eller ett lokalt konsortium av universitet. Men det ska ha en internationell styrelse och sin egen budget.

Forskningscentrumet måste vara stort nog, ha tillräcklig vetenskaplig bredd och spetskompetens, och verka under tillräckligt lång tid för att skapa de kontakter och samarbete som krävs mellan samhälls- och naturvetenskap. Det måste även finnas starka kopplingar till liknande forskningscentrum i andra länder samt utnyttja samarbete med ledande forskare globalt sett.

Centrumet ska starta sin verksamhet i januari år 2007. Nivån på anslagen för de första två årens startfas är upp till 15 miljoner kronor, och för de följande fem åren ytterligare upp till 100 miljoner kronor. Det universitet som fungerar som värd förväntas även bidra ekonomiskt.

Kontaktinformation
Olof Olsson
Programansvarig, naturvetenskap
E-mail: olof.olsson@mistra.org
Tel: 08-791 10 22

Nytt världsledande centrum ska minska överutnyttjande av naturresurser och ekosystem

 lästid ~ 1 min