Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 juni 2005

Ny metod ger snabbt och ofarligt nya kemiska föreningar

Framställning av nya kemiska föreningar som kan användas i material eller läkemedel är en viktig del i samhällsutvecklingen. Det utvecklas hela tiden nya effektiva och mindre farliga metoder för tillverkningen av komplicerade föreningar. I en avhandling från Göteborgs universitet visar Anders Dahlén exempel på en sådan metod.

För att skapa en ny kemisk förening ur en annan, används ofta väte. Väte adderas till utgångsmaterialet, vilket leder till att en ny struktur bildas med helt andra egenskaper. Oftast används kraftfulla reduktionsmedel, som till exempel hydridreagens eller vätgas tillsammans med en katalysator vid en sådan process. Tyvärr har dessa reagens flera nackdelar. Bland annat reagerar de explosivt vid kontakt med vatten eller luft och det är dessutom svårt att få fram exakt den förening som man vill ha.

Under senare år har flera så kallade lantanidreagens uppmärksammats eftersom de är både mer selektiva än de vanligaste reduktionsmedlen, det vill säga “hittar” snabbt den förening man önskar. De medför inte heller något ökad risk för laboranten. En nackdel med denna typ av reagens är dock att de ofta kräver tillsats av speciella lösningsmedel för att reaktionen ska gå tillräckligt snabbt. Dessvärre har det visat sig att det mest effektiva av dessa lösningsmedel är extremt cancerframkallande och därför används de ofarliga lantanidreagensen inte industriellt i någon större omfattning.

För att komma runt problemet har Anders Dahlén studerat flera lantanidbaserade reaktioner och påverkan på dessa av alternativa ofarliga tillsatser. I avhandlingen visas att tillsatsen av en kombination av vatten och en amin ger fullständig reduktion inom några få sekunder. Det vill säga allt väte används för att bilda endast en ny förening. De tidigare metoderna kräver normalt flera timmar, eller ibland dagar, för samma reaktionsförlopp. Metoden har också vidareutvecklats till att fungera för många olika typer av transformationer.

Anders Dahlén disputerar för att avlägga filosofie doktorsexamen i kemi med inriktning mot organisk kemi vid Göteborgs universitet. Avhandlingen har titeln: “Novel and Powerful Lanthanide(II) Reagents – Synthetic Advances and Mechanistic Considerations”. Disputationen äger rum den 10 juni kl 10.15 i Sal KA, Chalmersområdet, Göteborg.

Kontaktinformation
Anders Dahlén
Institutionen för kemi
Göteborgs universitet
Tel: 031-772 3844
E-post: ad@chem.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera