Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juni 2005

Nytt potentiellt läkemedel vid Parkinsons sjukdom

Den kroppsegna föreningen PLG ökar effekten av dopamin i det centrala nervsystemet. Stina Saitton visar i en avhandling från Göteborgs universitet att PLG kan förändras för att bli stabilare i kroppen. Dessutom har hon tillverkat och testat en serie nya föreningar, varav flera visade sig ha högre aktivitet än PLG. Föreningar som kan användas vid till exempel Parkinsons sjukdom.

Den kroppsegna substansen PLG verkar i kroppen genom att öka effekten av dopamin, vilket är mycket intressant för utveckling av nya läkemedel riktade mot sjukdomar där dopamin-balansen är störd. Genom att höja effekten av en kroppsegen substans förväntas överföringen av nervimpulser efterlikna kroppens naturliga sätt att styra olika processer i högre grad än vid dagens läkemedelsterapi, som baserar sig på substanser som har en dopaminliknande effekt i sig själva. På så vis kan problem med att kroppen med tiden anpassar sig till en högre halt dopamin förhoppningsvis undvikas.

PLG är en tripeptid, det vill säga den består av tre enheter (aminosyror) som är sammankopplade till en kedja via så kallade peptidbindningar. Peptidbindningar är dock inte önskvärda i läkemedel eftersom de är känsliga för enzymatisk nedbrytning. Detta medför att peptidbaserade läkemedel som till exempel insulin inte kan ges som tabletter utan måste injiceras. I de nya föreningarna har peptidbindningarna i PLG bytts ut på ett nytt sätt. Tillverkningen av de nya föreningarna har utvecklats så att flera olika biologiskt aktiva peptider kan göras om till mer läkemedelslika föreningar med samma strategi.

Stina Saitton disputerar för att avlägga filosofie doktorsexamen i kemi med inriktningen läkemedelskemi vid Göteborgs universitet. Avhandlingen har titeln: “Design and Synthesis of a Tripeptidomimetic Scaffold Based on Pyridin – Applications to the PLG Neuropeptide”. Disputationen har ägt rum.

Kontaktinformation
Stina Saitton
Kemiska Institutionen, Umeå universitet
E-post: stina.saitton@chem.umu.se
Tel hem: 090-12 77 96
Mobiltfn: 070-515 77 96

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera