Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 juni 2005

Det är svårt att säga exakt vad som luktar

Vår förmåga att namnge objekt enbart med hjälp av deras dofter är relativt begränsad. Doktoranden Fredrik Jönsson har studerat varför det är så. Han har dessutom undersökt hur medvetna vi är om vår förmåga att namnge lukter. Fredrik Jönsson disputerar vid Uppsala universitet den 3 juni.

Om man får se en apelsin är det inte särskilt svårt att ange att det är en apelsin. Om man istället bara får lukta på en apelsin blir de flesta överraskade över hur svårt det faktiskt är att precist ange vad det är som luktar. Även om det handlar om vardagliga dofter som kaffe, citron eller choklad lyckas vi bara namnge ungefär hälften av dem korrekt.

Fredrik Jönsson har undersökt varför det är så svårt att namnge lukter. En vanlig hypotes är att det är en svag koppling mellan en lukt och dess namn. Detta har föreslagits bero på att vi i vardagen inte behöver lära oss att associera lukter med namnen på de objekt de kommer ifrån eller att de delar av hjärnan som behandlar verbal information är svagt kopplade till de delar som huvudsakligen behandlar luktinformation.

Fredrik Jönsson har inte funnit stöd för en sådan svag koppling. Han visar istället att när vi misslyckas med att namnge ett objekt med hjälp av dess doft, är det inte själva namnet på objektet som är problemet, utan att vi inte ens vet vad det är vi luktar på – trots att lukten kan kännas mycket bekant.

– Om man inte vet vad det är som luktar, då kan man givetvis inte heller exakt verbalisera det. Man kanske kan säga att det luktar som en citrusfrukt, men man är osäker på om det är en apelsin eller citron, säger Fredrik Jönsson.

Hur medvetna är vi då om vår förmåga att namnge lukter? I sin avhandling visar Fredrik Jönsson att jämfört med skattningar utifrån våra andra sinnesintryck, till exempel vad vi ser, tycks våra bedömningar av lukter vara något mindre korrekta, de är alltså något mindre relaterade till hur vi faktiskt presterar. Resultaten visar på en generell övertro på vad näsan kan säga oss.

Kontaktinformation
Fredrik Jönsson, tel: 018-471 21 45, mobil: 070-379 49 30, e-post: fredrik.jonsson@psyk.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera