Artikel från Vetenskapsrådet
1 juni 2005

Pressinbjudan: Teknik, innovationer och tillväxt – vikten av teknikvetenskap

De kommande åren ska hundratals miljoner kronor satsas på teknikvetenskap och innovationer. Dessutom kommer nya medel att ges till bl a starka forsknings- och innovationsmiljöer inom området. Men vad tänker forskarsamhället göra av de investeringar regeringen vill göra? Vilka idéer finns, vilka visioner? Vilken betydelse har satsningarna för svensk välfärd och tillväxt? Var gör de nya medlen störst “nytta”?

Det här halvdags-seminariet sätter fokus just på teknikvetenskapen och dess möjligheter och roll för innovation och tillväxt. Inbjudna och deltagare är forskningsledare, finansiärer och företrädare för myndigheter och departement.
Seminariet är ett samarrangemang mellan Kungl. Vetenskapsakademien (KVA), VINNOVA och Vetenskapsrådet.

TID&PLATS
Onsdag 15 juni, kl 9-12.15
Sal Berzelius, Vetenskapsrådet, Regeringsgatan 56, Stockholm

PROGRAM
Samtalsledare och värd för dagen är Arne Johansson, huvudsekreterare, ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap, Vetenskapsrådet.

9.00-9.30 Teknikvetenskapens framväxt – Hans Weinberger, fil dr teknikhistoria, Kungliga Tekniska högskolan

9.30-9.50 Svensk satsning på teknikforskning – Wille Birksten, politiskt sakkunnig, Utbildningsdepartementet

9.50-10.15 Paus

10.15-11.00 Fördelning av nya forskningsmedel- Per Eriksson, generaldirektör VINNOVA, Arne Johansson, huvudsekreterare ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap, Vetenskapsrådet

11.00-12.15 Paneldiskussion – Grundvetenskapens roll för tillväxt och
kommersialisering? Hur kan teknikvetenskapen skapa starka forsknings- och innovationsmiljöer?
Deltagare:
Lennart Ljung, professor, Linköpings universitet
Greta Fossum, forskningsdirektör, Skogsindustrierna
Anders Flodström, rektor, Kungliga Tekniska högskolan
Thomas Malmer, programutvecklingsansvarig, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
Anna Nilsson Ehle, styrelseledamot, Innovationsbron Väst

Kontaktinformation
MER INFORMATION&ANMÄLAN
Eva Högström, informationsansvarig naturvetenskap och teknikvetenskap, Vetenskapsrådet: 08-546 44 345, Eva.Hogstrom@vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera