Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 juni 2005

Eget tegel guld värt för Uganda

Uganda skulle kunna tillverka och exportera högkvalitativt tegel från lokala mineralfyndigheter istället för att som nu importera allt eldfast tegel till stora kostnader. Det visar en avhandling av John Baptist Kirabira som på fredag 3 juni disputerar på KTH inom ramen för ett stort samarbetsprojekt mellan Uganda och Sverige.

Kirabiras arbete har fokuserat på att tillverka eldfast tegel från lokala mineralfyndigheter i Uganda och har utförts både på Makerereuniversitetet i Kampala och på KTH. Undersökningar av lokala fyndigheter av kaolin, den vita och mjuka lera som är huvudråvara inom porslinsindustrin, visar att Ugandas största kaolinfyndighet är mycket ren och därmed attraktiv för industriell exploatering.

Industriellt tillverkade tegelstenar med råvara från fyndigheten står sig väl i konkurrensen med det tegel som nu importeras. Höganäs Bjuf har provtillverkat tegelstenar med råmaterial från fyndigheten med mycket goda resultat – renheten gör att teglet motstår attacker från gaser och slagger mycket bra och att hållfastheten är utomordentligt god.

Forskningen, som handletts av Stefan Jonsson på institutionen för materialvetenskap på KTH, är en del i ett stort samarbetsprojekt mellan Sverige och Uganda för att höja kompetensen inom det högre utbildningsväsendet. Sida/SAREC finansierar över 30 doktorander på Makerereuniversitetet inom teknik, medicin, jordbruk och sociologi. John Baptist Kirabira blir den förste att doktorera på det tekniska programmet, “Sustainable Technological Development in the Lake Victoria Region”.

Den aktuella kaolinfyndighetens storlek bedöms till mellan 12 och 20 miljoner ton och skulle kunna ge Uganda avsevärda exportinkomster redan vid råvaruexport, med ett pris för rå kaolinlera på 150-200 kr/ton. I förädlad form skulle inkomsterna bli fyra till fem gånger så höga. För närvarande undersöks, tillsammans med STFI-Packforsk, om mineralfyndigheten också kan användas som fyllmedel i papper. Den höga renheten ger en mycket vit kaolinlera vilket är attraktivt för pappersindustrin.

Avhandlingens titel: Properties of Ugandan minerals and fireclay refractories

Tid: Fredag 3 juni kl. 10.00
Plats: KTH Campus Valhallavägen, sal B2, Brinellvägen 23

Kontaktinformation
Mer information: Stefan Jonsson, 08-790 8949, stefan@mse.kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera