Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 juni 2005

DNA-molekylen saknar sin spegelbild – nu finns förklaringen till varför

Allt levande är uppbyggt av molekyler som förhåller sig till varandra såsom höger och vänster hand, det vill säga är spegelbilder av varandra. Men varför den högervrida dubbelspiralen DNA saknar sin vänstervridna spegelbild i våra gener har länge varit ett mysterium. Nu finns en förklaring.

Spegelbildsmolekyler har normalt sett samma egenskaper, men i naturen dominerar den ena spegelbildsformen över den andra vilket är fallet med DNA-molekylen som bygger upp våra gener. DNA är en dubbelspiral som hos allt levande är vriden åt höger. Dess vänstervridna spegelbild borde också finnas, men även om det är samma kemiska förening som den högervridna varianten, så hittar man den aldrig i generna.

När man kemiskt framställer molekyler, så får man alltid en blandning av de båda spegelbilderna i förhållande 50/50. Därför borde det vid jordens början när molekylerna bildades, ha bildats spegelbilder av alla molekyler. Men i naturen i dag dominerar vanligen endast den ena spegelbilden. Ursprunget till varför bara den ena spegelbilden finns har länge varit ett mysterium.

I en doktorsavhandling från Göteborgs universitet visar Anna Johansson hur det skulle ha varit möjligt att bara den ena spegelbilden bildades. Metoden som använts kallas total spontan resolvering eller absolut asymmetrisk syntes. I avhandlingen presenteras också resultat som tyder på att aktiva ämnen kan påverka vilken av spegelbildsmolekylerna som bildas.

Metoden kan också ha industriell betydelse, till exempel i läkemedelsbranschen. I Ipren finns den aktiva substansen ibuprofen i de två spegelbildsvarianterna, men bara den ena är aktiv. Skulle man kunna framställa bara den aktiva formen, skulle läkemedlet bli dubbelt så effektiv med samma dos.

Anna Johansson disputerar för att avlägga filosofie doktorsexamen i kemi med inriktning mot organisk kemi vid Göteborgs universitet. Avhandlingen har titeln: “Synthesis, Structure, Total Spontaneous Resolution, and Solid-State Reactions of Chiral Metal Complexes”.

Disputationen har ägt rum.

Kontaktinformation
Anna Johansson
Institutionen för kemi
Göteborgs universitet
Mobiltfn: 0709-38 1504
E-post: annajo@chem.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera