Tema

Thomas Elsaesser innehavare av Ingmar Bergmans professur

Till den förste innehavaren av Ingmar Bergmans professur har av Stiftelsen Ingmar Bergman och Filmvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet gemensamt utsetts professor Thomas Elsaesser, Amsterdam.

Den formella utnämningen har gjorts av universitetets rektor Kåre Bremer.

Thomas Elsaesser är professor vid Institutionen för media och kultur, Amsterdams universitet, och är en tongivande forskare inom det internationella film- och medievetenskapliga fältet. Han är sannolikt den allra främsta experten på europeisk film och har gjort särskilt uppmärksammade forskningsinsatser på den europeiska konstfilmens område, där ju Ingmar Bergman intar en särställning. Samtidigt sträcker sig Elsaessers forskningsmässiga bredd från den tidiga filmen till digitala medier.

Genom sitt arbete i Stiftelsen Ingmar Bergmans arkiv kommer han otvivelaktigt att kunna tillföra den filmvetenskapliga forskningen viktiga bidrag.

Ingmar Bergmans professur har möjliggjorts genom bidrag från Kungliga Vitterhetsakademien.

– Ingmar Bergmans professur kommer att betyda mycket för den fortsatta forskningen vid universitetet om Ingmar Bergman, som redan 1975 utsågs till hedersdoktor vid universitetet, säger Kåre Bremer, rektor vid Stockholms universitet.

– Vi är mycket stolta över att förvalta samlingarna i Ingmar Bergmans arkiv, säger Åse Kleveland, ordförande i Stiftelsen Ingmar Bergman. Vi vill att de skall användas aktivt till forskning och förmedling av Bergmans livsverk. En professur i Ingmar Bergmans namn kommer att ge forskningsmässiga resultat av hög dignitet och internationellt intresse. Ett stort tack till ledningen vid Stockholms universitet vars engagemang varit avgörande för att professuren nu blir verklighet.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Jan Holmberg (Stiftelsen Ingmar Bergman) jan.holmberg@sfi.se, 070-339 56 70 eller Astrid Söderbergh Widding (Stockholms universitet), astrid@mail.film.su.se, 08-674 76 16. Bilder på Thomas Elsaesser kan laddas ner från www.sfi.se/press.

Thomas Elsaesser innehavare av Ingmar Bergmans professur

 lästid ~ 1 min