Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 maj 2005

Kort väntan på operation ökar överlevnaden vid förträngning i hjärtklaff

Det är viktigt att de som drabbas av förträngning i hjärtats aortaklaff opereras så snabbt som möjligt. En avhandling från Sahlgrenska akademin visar att lång väntetid ger patienten en sämre chans att överleva.

Aortastenos, förträngning i hjärtats aortaklaff, är det vanligast klaffelet hos vuxna. Årligen genomförs på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg cirka 220 operationer för att åtgärda felet. Vid operationen byts den dåliga aortaklaffen ut mot en konstgjord klaffprotes. Eftersom flera studier visar att symtom, som andfåddhet eller bröstsmärta, innan operationen ökar dödligheten både i direkt anslutning till och efter operation anser de flesta forskare att drabbade ska behandlas så snart symtomen uppträder. Trots det har många patienter svåra symtom vid operation.

Specialistläkare Peter Gjertssons avhandling utgår från samtliga patienter som opererades för aortastenos på Sahlgrenska sjukhuset mellan åren 1991 och 1993. Hans resultat visar att svår andfåddhet före operation leder till sämre överlevnad efter operation och att patienter med blåsljud inte remitteras för ultraljudsundersökning i tillräcklig omfattning. Han visar också att patienter med en känd aortastenos remitteras sent till operation, trots att de följs upp med kliniska kontroller och ultraljudsundersökningar.
– Tiden på väntelista för operation, det vill säga tiden från att beslut om operation tagits till operationstidpunkt, påverkar dödligheten under det första halvåret efter operation. En längre väntetid ger en sämre överlevnad, säger Peter Gjertsson.

Vidare påverkas långtidsöverlevnaden av hjärtats funktion före operationen. De patienter som före operation hade en måttlig eller svår nedsättning av den diastoliska funktionen, det vill säga hjärtats fyllnadsfas, visade sig ha en sämre överlevnad på lång sikt, jämfört med patienter med normal funktion eller lätt nedsatt funktion. Patienter med normal eller lätt störning av den diastoliska funktionen före operation hade tio år efter operationen utvecklat en måttlig eller svår störning av den här funktionen. Det var dessutom vanligare att kvinnor utvecklade en störning av funktionen.
– Att ha en störning i fyllnadsfasen innebär att hjärtats fyllnad försvåras. Störningen kan leda till hjärtsvikt, säger Peter Gjertsson.

Peter Gjertsson drar flera slutsatser från sitt avhandlingsarbete.
– Det är viktigt att patienter med blåsljud i hjärtat utreds med ultraljud och att patienter som har en känd aortastenos remitteras till operation så snart de har symtomen andfåddhet eller bröstsmärtor och innan hjärtats diastoliska funktion blivit nedsatt. När läkaren sedan tagit beslut om operation bör patienter med aortastenos prioriteras och väntetiden för operation bör vara så kort som möjligt, säger Peter Gjertsson.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, hjärt-kärlinstitutionen
Avhandlingens titel: Timing of valve replacement in aortic stenosis. Clinical, diagnostic and prognostic factors of importance
Avhandlingen försvaras fredagen den 3 juni 2005 klockan 13.00 i aulan, SU/Sahlgrenska, Göteborg

Kontaktinformation
Avhandlingen är skriven av:
specialistläkare Peter Gjertsson, telefon: +44 20 8741 3817, mobil: +44 79 6340 3733, e-post: peter.gjertsson@vgregion.se

Handledare:
överläkare Odd Bech-Hanssen, telefon: 031-342 27 35, e-post: odd.bech-hanssen@klinfys.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera