Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 maj 2005

Pressinbjudan till 2 juni kl. 11.15 på Karolinska Institutet

Nu tar Sveriges första magistrar i medicinsk informatik examen

Kan psykiskt sjuka våldsverkare behandlas och kan våldet förebyggas?
I en unik studie har Linda Wijk, nybliven magister i medicinsk informatik i samarbete mellan institutionen för lärande, informatik, management och etik vid Karolinska Institutet och Rättsmedicinalverket lagt grunden för ett helt nytt datoriserat behandlingskoncept för rättspsykiatrisk vård.

Vad har behandlande läkare för nytta av vårdregister?
Helena Hvitfeldt, medicinsk informatiker, redovisar resultat från pågående studier vid Karolinska Institutet och Dartmouth Medical School i New Hampshire om hur kliniska databaser kan användas för att förbättra vården för reumatiker och ryggpatienter.

Kan patienter i hemmet känna sig tryggare med hjälp av telemedicin?
De medicinska informatikerna Alexander Hultman, Stefan Nilsson och Arvid Thunholm berättar om sitt projekt på medicintekniska avdelningen på Karolinska Universitetssjukhuset där de arbetat med hur man kan stödja de sköraste människorna i samhället med telemedicinska åtgärder.

Dessa och andra studier presenteras när landets första magistrar i Medicinsk Informatik i dagarna examineras i detta nya kunskapsfält som kommer att ha stor betydelse för framtidens sjukvård och medicinsk forskning. Karolinska Institutet (KI) och Kungliga Tekniska högskolan (KTH) är först i landet med att ge akademisk utbildning på magisternivå i medicinsk informatik. Utbildningen är efterlängtad av många, behovet är enormt inom medicinsk forskning och även arbetsmarknaden har länge efterfrågat sådan kompetens.

Välkommen på en pressträff – torsdag 2 juni kl. 11.15-12.00 i Farmakologens föreläsningssal på Nanna Swartz väg 2 i Solna – och möt några av de studenter som gått denna nya utbildning.


För ytterligare information kontakta:
Programdirektor Ingvar Krakau, Karolinska Institutet. Ingvar.krakau@medks.ki.se
tel: 517 759 82.

Prefekt Uno Fors, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) Uno.Fors@lime.ki.se tel: 08-524 871 31.

Universitetslektor Henrik Boström, Institutionen för data- och systemvetenskap Kungl. Tekniska Högskolan henke@dsv.su.se tel: 08-16 16 16.

Pressekreterare Sabina Bossi, Informationsavdelningen – sabina.bossi@admin.ki.se tel: 08-524 838 95 .

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera