Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 maj 2005

Forskningsrön tyder på att rymdens mörka materia inte är kall

98 procent av universums materia består av mörk materia, som man inte vet särskilt mycket om. Erik Zackrisson visar i sin avhandling att den mörka materian inte kan vara av kall typ, vilket motsäger den allmänna teorin inom astronomin. Erik Zackrisson disputerar vid Uppsala universitet den 2 juni.

Den materia som astronomer i dag kan se i sina teleskop utgör bara cirka två procent av den totala mängden materia i universum. De återstående 98 procenten utgörs av så kallas mörk materia, som inte utsänder något ljus, eller åtminstone mycket litet. Vad denna mörka materia egentligen består av är fortfarande – cirka 70 år efter dess upptäckt – ett mysterium.

I Erik Zackrissons avhandling används två typer av astronomiska objekt, kvasarer och ytljussvaga galaxer, för att närmare undersöka den mörka materians natur. Kvasarer är extremt starka ljuskällor som kan ses på mycket stora avstånd i universum.

– Mina resultat visar att kvasarer inte är något bra redskap för att studera mörk materia. Vi vet för lite om kvasarer, vi kan till exempel inte med säkerhet säga hur stora de är, berättar han.

Ytljussvaga galaxer är en typ av galaxer som tros innehålla en ovanligt hög andel av mörk materia. Erik Zackrisson har undersökt rotationen hos en typ av ovanligt blå ytljussvaga galaxer, som inte tidigare har varit föremål för studier av mörk materia. Undersökningarna visar att galaxerna verkar omges av mörka höljen med ovanligt låg materiatäthet i centrum. Detta ger ytterligare stöd för att den mörka materian inte kan vara av kall typ, utan måste ha ytterligare egenskaper som astronomerna ännu inte förstår oss på.

Erik Zackrisson har också kunnat motbevisa Michael Hawkins kontroversiella teori om att den mörka materian består av kompakta objekt av Jupiters massa.

– Ingen har tidigare kunnat motbevisa den, men jag visar i avhandlingen att bevisledet inte håller kvantitativt, säger Erik Zackrisson.

Kontaktinformation
Erik Zackrisson, tel: 018-471 59 76, e-post: erik.zackrisson@astro.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera