Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 maj 2005

Storskalig kartläggning av membranproteiner

Alla celler omges av skyddande, fettrika membran. I cellmembranet sitter hundratals olika membranproteiner som transporterar näringsämnen, joner och vatten genom till och från cellen. Membranproteiner behövs också för att celler ska kunna känna igen varandra i kroppen, och för att till exempel nervsystemet ska fungera.

Forskare vid Stockholms universitet har nu kartlagt nästan samtliga membranproteiner i tarmbakterien Escherichia coli. Deras arbete publiceras i veckans nummer av den ansedda vetenskapliga tidskriften Science.

Forskargruppen, som leds av professor Gunnar von Heijne vid Institutionen för biokemi och biofysik, har studerat tarmbakterien Escherichia colis membranproteiner. En kombination av experimentell kartläggning och teoretiska strukturförutsägelser har lett till nya strukturmodeller för runt 600 membranproteiner. Man har också tagit reda på vilka membranproteiner som bakterien kan framställa i stora mängder, och vilka som den har svårt att producera. Detta är viktig information för forskare inom till exempel läkemedelsindustrin som vill specialstudera något särskilt membranprotein och som kan behöva renframställa sitt protein på ett enkelt sätt.

Inom dagens biologiska forskning växer andelen storskaliga forskningsprojekt alltmer. Forskare med olika kompetenser arbetar ihop, något som också har skett i det här projektet. Arbetet bygger på ett mycket nära samarbete mellan biokemister vid Institutionen för biokemi och biofysik och bioinformatiker vid Stockholms Bioinformatikcentrum, en enhet som drivs gemensamt av Stockholms universitet och KTH.

Projektet har stötts av Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Stiftelsen för Strategisk Forskning, KK-stiftelsen och Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse.

Artikelns rubrik är “Global topology analysis of the Escherichia coli inner membrane proteome”.

I forskargruppen ingår – förutom Gunnar von Heijne – Daniel Daley, Mikaela Rapp, Erik Granseth, Karin Melén och David Drew.

Kontaktinformation
Kontakt:
Professor Gunnar von Heijne, e-post: gunnar@dbb.su.se eller tfn 070-394 1107.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera