Tema

Kisskristaller kan sluta näringskretslopp

Att återföra näringsämnen från hushållsavfall och avlopp till jordbruket är ett steg på vägen mot en ekologiskt hållbar utveckling. Humanurin, alltså mänskligt kiss, är den mest näringsrika delen av hushållens avfalls- och avloppsflöden. Det största problemet är hur återföringen av hushållens näring ska ske på bästa sätt, något som Zsofia Ganrot vid Göteborgs universitet undersökt förutsättningarna för.

För att uppnå en maximal näringsåterföring från hushåll till åkrar har urinseparation föreslagits som uthållig avloppslösning i Sverige. Olika toalettyper och småskaliga sorteringssystem har testats, men lagring och transport av stora mängder urin, spridning och hygieniska aspekter vid hantering har hindrat uppbyggnaden av effektiva system.

I sin avhandling visar Zsofia Ganrot att mer än 80 procent av näringen i urinen kan koncentreras i 25 procent av dess ursprungliga volym genom så kallad partiell frysning. Den koncentrerade näringen kan sen omvandlas till fast form genom en fällning av näringen som struvit, eller genom att använda mineraler som absorberar näringen. Struvit är ammonium-magnesium-fosfat som används som gödselmedel. Genom att minska volymen och omvandla urinet till fast form minskar transportproblemen samtidigt som spridningen och hanteringen av urinen på åkrarna blir enklare.

Avhandlingen visar näringsåtervinningen vid omvandling av urin är hög. Vid struvitfällning återvinns så gott som all fosfor (98-100%) knappt hälften av kaliumet (22-64%) och en fjärdedel av kvävet (25%). När man istället använt mineraler i kombination med struvitfällning för att absorbera näringen visade laborationstester att kväveåtervinningen var betydligt större (64-80%) och fosforåtervinningen lika hög som tidigare (98-100%). Aktivt kol adsorberade kväve, minskade urinens lukt och färg, men tog inte bort fosfor från urinen.

Zsofia Ganrot har även testat hur väl humanurin i fast form fungerar som gödsel. Vete odlat i klimatkammare och gödslat med urinkristaller växte minst lika bra som vete gödslat med kända konstgödsel.

Pressmeddelandet finns även att läsa här:
http://www.science.gu.se/press/2005/zsofia_ganrot.shtml

Zsofia Ganrot, Institutionen för miljövetenskap och kulturvård, avser att disputera för att avlägga filosofie doktorsexamen i tillämpad miljövetenskap vid Göteborgs universitet. Avhandlingen har titeln: Urine processing for efficient nutrient recovery and reuse in agriculture”.

Avhandlingen är försvarad.

För mer information, kontakta:
Zsofia Ganrot
Institutionen för miljövetenskap och kulturvård
E-post: zsofia.ganrot@miljo.gu.se
Tel: 031-773 3890
Mobil: 0708-639 253

Kontaktinformation
———————————————————————
Camilla Carlsson, informatör
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Göteborgs universitet
Tel: 031-773 28 64
Fax: 031-773 48 39

Kisskristaller kan sluta näringskretslopp

 lästid ~ 2 min