Tema

Greken som blev bannlyst i sitt eget land

1856 publicerade den grekiske författaren och samhällskritikern Andreas Laskaratos Mysterierna på Kefallonia. I boken brännmärkte han tre sidor av det samtida grekiska samhället: familjen, religionen och det politiska livet. Som en följd av publiceringen blev han bannlyst av den grekisk-ortodoxa kyrkan fram till år 1900. 1865 tog dansken Theodor Hansen, hovkaplan hos den danskfödde, nytillträdde kungen i Aten, kontakt med Laskaratos. Hansen förberedde en översättning av Mysterierna på Kefallonia till danska och föreslog ett samarbete. Detta blev början på en livslång vänskap och brevväxling under mer än trettiofem år. Genom att publicera denna korrespondens vill Lars Nørgaard ge en inblick i Laskaratos liv och den tid han levde i, men lika viktigt är att förmedla en bild av Theodor Hansen.

Laskaratos och Hansen träffades bara en enda gång under sommaren 1866 på Kefallonia, en av de Joniska öarna utanför Nordvästgrekland. Laskaratos brev finns bevarade i Hansen-arkivet på Kgl. Biblioteket i Köpenhamn tillsammans med en del av Hansens brevutkast och annat material. Av Hansens brev klarade sig bara några få från att förstöras i jordbävningarna 1867 och 1953 på Kefallonia.

Med breven som underlag undersöks Hansens karriär i Aten, hans missnöje med hovet och de människor han kom i kontakt med. Efter sommaren 1865, när han blivit bekant med Laskaratos, skrev de mycket ofta till varandra och diskuterade sådant som hade att göra med deras vardagsliv i Aten och på Kefallonia. Avhandlingen uppmärksammar särskilt Hansens försök att etablera kontakt mellan Laskaratos och andra grekiska intellektuella, sådana som Hansen uppfattade som åsiktsmässigt närbesläktade med denne, något han menade borde bidra till att minska den isolering Laskaratos upplevde.

Utgåvan omfattar förutom en bibliografi och ett index över egennamn även Hansens brevutkast och en beskrivning av Laskaratos bidrag till korrespondensen i Hansens och hans reskamrat Jeans Pios bibliotek.

Avhandlingens titel: The correspondence between the family Andreas Typaldos Laskaratos and the Danish clergyman Theodor Hansen.
(Avhandlingen är avfattad på nygrekiska.)
Disputationen äger rum på engelska lördagen den 28 maj 2005 kl. 10.00
Opponent: Dr. David Holton, Cambridge, Storbritannien
Sal T 307, Arkeologen, Olof Wijksgatan 6
Närmare upplysningar kan fås av Lars Nørgaard, mobiltel. 0045-24 455002, e-post larsn@hum.ku.dk

Kontaktinformation
Kontaktperson: Barbro Ryder Liljegren
Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet
tel. 031-773 48 65, e-post barbro

Greken som blev bannlyst i sitt eget land

 lästid ~ 1 min