Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 maj 2005

Ny metod för skrivutveckling ger bättre texter

En ny metod för att utveckla elevers skrivande presenteras i en aktuell avhandling. Att reflektera över och diskutera själva skrivprocessen ger både bättre texter och en större medvetenhet om det egna skrivandet, konstaterar Eva Lindgren.

Flera rapporter pekar på vikten av att öka svenska elevers svaga läs- och skrivkunskaper och det behövs metoder som på ett effektivt sätt kan öka barnens medvetenhet om sitt eget skrivande. Eva Lindgren, som i dagarna disputerar i engelska vid Umeå universitet, har inom ramen för sitt avhandlingsarbete utvecklat en sådan metod som både individualiserar och ger utrymme för social interaktion, två aspekter som är viktiga för effektiv inlärning.

Grunden för metoden “peer-based intervention” är reflektion över och diskussion om hur man bygger upp sin text under skrivandets gång, vad man ändrar och hur man tänkte då man skrev. Den är enkel att använda och kan bli ett användbart hjälpmedel för både lärare och elever på olika nivåer och inom olika ämnesområden där reflektion och diskussion är centrala delar.
– Jag har testat metoden på elevernas skrivutveckling i svenska och engelska. Men den borde självklart kunna användas också inom andra ämnen som kräver reflektion, till exempel historia eller samhällskunskap.

Metoden testades vid en högstadieskola i Umeå och de positiva resultaten redovisas i Eva Lindgrens avhandling. Eleverna som deltog i studien skrev texter både på sitt första språk, svenska, och ett främmande språk, engelska. Texterna skrevs på datorer som registrerade varje nedslag på tangentbordet under det att texterna växte fram, alla ändringar och när skribenten pausade, så kallad “keystroke logging”. På så sätt kunde man i efterhand visualisera och analysera hur texterna skapades i realtid, och vad som ändrades i dem under skrivandets gång. Skrivprocessen spelades upp för eleverna och de fick, två och två tillsammans med en lärare, prata om hur de hade jobbat med texten. Dagen efter fick de jobba ytterligare en gång med samma text.

Elevernas reflektion och diskussion om hela skrivprocessen – inte bara om den färdiga texten – resulterade både i bättre texter och en ökad medvetenhet om skrivandet. Eva Lindgrens avhandling visar att eleverna med hjälp av “peer-based intervention” förbättrade sina texter och gjorde fler ändringar av innehållet, speciellt av stilaspekter. Metoden var mer effektiv för vissa elever och effekten varierade också beroende på vilket språk, svenska eller engelska, och vilken typ av text som användes som grund för reflektionen.

Den 28 maj försvarar Eva Lindgren, institutionen för moderna språk, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Writing and revising: Didactic and methodological implications of key-stroke logging. Disputationen äger rum kl. 10.00 i hörsal F Humanisthuset. Fakultetsopponent är professor Gert Rijlaarsdam, Graduate School of teaching and learning, University of Amsterdam.

För mer information eller intervju, kontakta gärna Eva Lindgren på
tel: 090-786 95 84 eller
e-post: eva.lindgren@engelska.umu.se

Kontaktinformation
För mer information eller intervju, kontakta gärna Eva Lindgren på
tel: 090-786 95 84 eller
e-post: eva.lindgren@engelska.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera