Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 maj 2005

Koldioxid – en okänd faktor vid korrosion av lättmetaller

Koldioxid har stor betydelse för korrosion på aluminium- och magnesiumlegeringar konstaterar Daniel Bengtsson Blücher i sin doktorsavhandling.

Om man kan göra bilarna lättare drar de mindre bränsle. En viktminskning på 100 kg kan innebära en minskning av bränsleförbrukningen med 3-5 procent. Därför letar biltillverkarna efter lätta men starka material som kan ersätta järn och stål i kaross och motordelar. Vanliga material som används är aluminium och magnesium-aluminiumlegeringar, men även dessa material utsätts för korrosion.

– Salt, i form av vägsalt och salt i luften i havsnära områden är kanske den viktigaste faktorn när det gäller korrosion på bilar, säger Daniel Bengtsson Blücher.

Han har studerat hur koldioxid, temperatur, salt och fukt samt ämnen i bilavgaser, som till exempel, de korrosiva gaserna svaveldioxid och kvävedioxid påverkar aluminium- och magnesiumlegeringar och konstaterar att koldioxid har stor betydelse för hur dessa material korroderar. Vid frånvaro av koldioxid går korrosionen 20 gånger snabbare. Detta beror på att koldioxid har en pH-neutraliserande effekt. Områden där koldioxidhalten är låg är i fogar och sprickor samt under skyddsskikt, coatings, som man lägger på just för att hindra korrosion.

– Man måste också vara försiktig när man fogar ihop olika material och veta vad man gör. I en fog mellan, till exempel, stål och aluminium uppstår galvaniska element som ger korrosion säger Daniel Bengtsson Blücher.

– Resultaten från laboratorieförsök, accelererad provning, där man överdriver försöksbetingelserna för att snabba på förloppen, och fältförsök stämmer dåligt överens, men med hjälp av de kunskaper vi nu har om vilka faktorer som styr korrosionen kan vi bättre designa accelererade provningar. Vi kan därmed också optimera olika kombinationer av material, ta fram bättre coatings och utveckla nya filter som kan skydda materialen från salt, sot, partiklar och fukt, säger Daniel.

– Chalmers har mycket gott rykte i världen både när det gäller forskning kring korrosion i normal atmosfär och högtemperaturkorrosion, konstaterar Daniel, och ser med spänning fram mot att i slutet av juni få börja arbeta med dessa frågor hos biltillverkaren Audi i Tyskland.

Avhandlingen “Carbon Dioxide: The Unknown Factor in the Atmospheric Corrosion of Light Metals” försvaras vid en offentlig disputation på Chalmers den 27 maj 2005, kl 10.15 i sal KS101, Instititionen för kemi- och bioteknik, Kemivägen 4, Göteborg.

Kontaktinformation
Mer information:
Daniel Bengtsson Blücher, Avdelningen för oorganisk miljökemi, Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers, Göteborg
Tel: 031-772 28 59, mobiltel: 0707-46 34 79,
e-post: danielb@chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera