Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 maj 2005

Förbättrad analysmetod av komplexa datorsystem ger svaret 100 gånger snabbare

En förbättrad och delvis ny metod för att analysera avancerade industriella datorsystem har tagits fram av forskare vid Mälardalens högskola. I en doktorsavhandling som nu på fredag presenteras av Jukka Mäki-Turja konstateras att den nya tekniken kan ge analyssvaret mer än 100 gånger snabbare än i dagsläget – och ändå öka precisionen med 15 procent.

Med den nya metoden kan storföretag som t ex Volvo och ABB spara tid och pengar i utvecklingsarbetet.
När ett företag utvecklar datorsystem som en del av en större och komplex produkt, t ex ett nytt flygplan, medicinsk utrustning eller kanske styrsystem i en bil, ställs det ofta mycket hårda krav på säkerhet och tillförlitlighet. Dessutom vill företaget både hålla nere produkt- och utvecklingskostnaden och samtidigt öka kundnyttan genom att förbättra innehållet, d v s funktionaliteten.
Ökningen i antalet funktioner, och komplexiteten som det medför, ställer hela tiden högre krav på bättre utvecklingsmetoder, -modeller och -verktyg. Att analysera svarstider genom så kallad responstidsanalys (RTA) är ett sätt att kunna garantera ett systems tidsbeteende innan produkten tas i drift. I Jukka Mäki-Turjas avhandling presenteras nya tekniker som syftar till att förbättra existerande RTA-metoder, vilket konkret leder till följande förbättringar:
· Precisionen i de beräknade svarstiderna blir högre än tidigare. Analysen kan beräkna och garantera cirka 15% kortare svarstider .
· Analysen själv kan göras avsevärt snabbare än tidigare. I storleksordningen 100 gånger snabbare för realistiskt stora industriella system.
Genom att kombinera dessa två helt oberoende tekniker får man det bästa av två världar i en och samma analysmetod; snabb analystid och precisa svarstider. Högre precision i svarstider möjliggör antingen ökad funktionalitet inom ramen för en given kostnad, eller en lägre kostnad för en given funktionalitet. Snabbare analysmetoder innebär att industrin i utvecklingsprojekt nu kan använda RTA i praktiken även för riktigt stora system med upp till tusentals funktioner.
Speciellt säkerhetskritiska tillämpningar som många gånger måste genomgå en dyr och tidskrävande certifieringsprocess, kan dra nytta av den förbättrade RTA metoden. En stor del av svensk exportindustri såsom Volvo, Saab, och ABB utvecklar realtidssystem för vilka denna forskning skulle kunna vara av strategisk betydelse.
Titel på avhandlingen: Engineering Strength Response-Time Analysis – A Timing Analysis Approach for the Development of Real-Time Systems
Hanledare: Mikael Nolin och Christer Norström
Disputation sker fredagen den 27:e maj kl.10:15 på Mälardalens högskola i Västerås, sal Gamma

Kontaktinformation
Jukka Mäki-Turja nås på mail: jukka.maki-turja@mdh.se eller telefon: 021-101466.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera