Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 maj 2005

Löftet om delaktighet

Den nya storstadspolitiken växte fram ur den generella välfärdspolitiken för att åtgärda boendesegregationens negativa konsekvenser. Sociologen Susanne Urban visar i sin avhandling vid Stockholms universitet hur ett åtgärdspaket riktad till utsatta bostadsområden kunde utvecklas inom ramen för en generell välfärdspolitik.

Löftet om delaktighet riktade sig till utvalda bostadsområden. De kommunala tjänstemännen har begränsade möjligheter att erbjuda invånarna inflytande i den kommunala beslutsprocessen. Invånarna mobiliseras till olika aktiviteter för ökat inflytande, men löftet om delaktighet begränsades till lokala frågor eller till att påverka åtgärder och insatser. Det riskerar att leda till ökad misstro till offentliga myndigheterna istället för den ökande delaktighetskänslan som var målsättningen.

Frågan om den etniska boendesegregationen institutionaliserades som en statlig angelägenhet i mitten av 1970-talet och har sedan dess ständigt stått i rampljuset. Grannskapet har setts som en möjlig arena för att öka delaktighet och att stimulera sociala nätverk med avgörande betydelse för den demokratiska utvecklingen. Susanne Urban analyserar exempel från Huddinge.

Det är ofta redan aktiva nätverkspersoner som engageras i kommunens delaktighetsprojekt, och det är oklart om deras engagemang bidrar till att minska andras sociala exkludering.
Den nya storstadspolitikens inriktning till bostadsområden har utgjort ett paradoxalt åtgärdspaket, då lokala insatser ska åtgärda ett problem som gäller hela staden.

– Det är nämligen staden, och inte ett bostadsområde, som är uppdelat och segregerat, poängterar Susanne Urban. Åtgärderna för att lösa ett strukturellt problem – sortering på bostadsmarknaden, inom arbetsmarknaden och inom politiken – bör riktas till hela staden inom ramen för den generella välfärdspolitiken.

Doktorsavhandlingens titel: Att ordna staden. Den nya storstadspolitiken växer fram.

Disputationen äger rum fredag den 27 maj kl. 13.00 i hörsal 10, hus E, Frescati. Opponent är professor Mats Franzén, Uppsala universitet.

Susanne Urban är också huvudförfattare i Södertörns högskolas slutrapport i utvärdering av storstadssatsningen i Huddinge, som kommer att finnas tryckt den 20 maj.

Kontaktinformation
Susanne Urban nås på telefon 08-619 69 23 (Arbetslivsinstitutet, 113 91 Stockholm), 070-869 93 36 eller e-post susanne.urban@arbetslivsinstitutet.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera