Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 maj 2005

Hur blir man en god entreprenör?

Hur stimulerar man individer till att utveckla nya företag? Varför är vissa människor bättre än andra på att identifiera och exploatera nya affärsmöjligheter? I dagarna presenterar företagsekonomen Diamanto Politis en avhandling vid Lunds universitet där hon pekar på vilka erfarenheter som skapar goda entreprenörer.

I jämförelse med andra länder utvecklas få entreprenörer i Sverige. Samtidigt läggs stor vikt på att förstå och förklara entreprenörskapets roll och betydelse i samhället. Tidigare studier har ofta handlat om vilka egenskaper som förenar goda entreprenörer. Dessa egenskaper brukar vara samma som hos goda företagsledare; man ska våga ta risker, vara kreativ, tro på sin egen förmåga, våga utmana, etc.
– Idag vet vi att entreprenörsegenskaper inte är medfödda utan något som man lär sig, säger Diamanto Politis. Frågan är istället vilka erfarenheter som krävs för att utvecklas till en god entreprenör.
Diamanto Politis har bland annat gjort en enkätundersökning med utskick till 1000 företagare och kommit fram till att det är vissa erfarenheter är särskilt givande. Den som har varit med och startat fler företag har fått värdefull erfarenhet när det gäller att identifiera nya affärsmöjligheter. Bredden är viktig. Personer som har arbetat inom många olika funktioner på ett företag har antagligen bättre affärsnäsa än den som nischat sig inom en yrkeskategori. Akademisk utbildning är också ett plus.
Men Diamanto Politis forskning visar också att det finns ett behov av att ompröva det dominerande synsättet på entreprenöriellt lärande, som på ett förhållandevis oproblematiskt sätt förutsätter ett direkt samband mellan specifik erfarenhet och kunskap. De empiriska resultaten visar snarare att olika typer av karriärerfarenhet leder till olika typer av entreprenöriella kunskaper. Vissa gör att individen blir bra på att utveckla affärsmöjligheter och andra leder till en bättre förmåga att hantera det nya företaget under etableringsprocessen. Men att någon har varit med om att starta många framgångsrika företag behöver inte vara en garanti för att personen i fråga är en god entreprenör.
– Man kan skilja mellan de som gillar att pröva nya vägar och de som gärna upprepar tidigare framgångar, säger Diamanto Politis. De som bara upprepar tidigare framgångar får ofta problem att när oförutsedda hinder dyker upp.
Diamanto Politis menar också att man bör betrakta entreprenörskap som en kontinuerlig lärprocess som sker både före och efter en företagsstart. Händelser som bidrar till att individer lär sig att identifiera och exploatera nya affärsmöjligheter behöver förstås ur ett vidare perspektiv som fångar upp både variation och spännvidd i karriärerfarenheten. Entreprenörskap lär man sig inte bara i samband med typiska entreprenöriella situationer, som t ex vid en företagsstart, utan också i olika vardagliga arbetssituationer som på ytan inte tycks ha något direkt samband med att identifiera och exploatera affärsmöjligheter.

Kontaktinformation
Disputationen äger rum måndagen den 23 maj kl. 13:00 i sal EC3:207, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Fakultetsopponent är professor Richard Harrison, University of Edinburgh. Avhandlingens titel är Entrepreneurship, career experience and learning – Developing our understanding of entrepreneurship as an experiential learning process.

Diamanto Politis nås på:
Tel: 070-888 43 02
E-post: diamanto.politis@fek.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera