Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 maj 2005

Första monografin över Birgitta Trotzig

Birgitta Trotzig är en av den svenska samtidslitteraturens viktigaste författare. Trots det har det saknats en heltäckande monografi över hennes verk. Den bristen vill Mattias Pirholt råda bot på med sin avhandling, som han försvarar vid Uppsala universitet den 21 maj.

Birgitta Trotzig har under drygt ett halvt sekel skrivit romaner, noveller, prosadikter och essäer. Sedan 1991 innehar hon stol nr 6 i Svenska Akademien.

I avhandlingen “Ett språk, ett spår. En studie i Birgitta Totzigs författarskap” analyserar Mattias Pirholt hela Birgitta Trotzigs författarskap, från de tidigaste artiklarna från 1950-talet samt debutromanen till novellsamlingen “Dubbelheten” från 1998, ur ett fenomenologiskt perspektiv.

Avhandlingens grundläggande frågor rör textens bilder och hur dessa kan kommunicera ett verklighetsförhållande: Vilken mening förmedlar bilderna till läsaren? Hur gör de det? Genom en analys av återkommande teman i författarskapet vill Mattias Pirholt fånga den sammanhängande värld som texterna bildar och hur denna värld framträder i texternas skrift och bilder.

Mattias Pirholt kommer fram till att texternas genomgående teman är såret, spåret, resten och tecknet. Han menar vidare att Birgitta Trotzigs melankoliska upptagenheten vid förlusten och döden även hyser en hoppfullhet, eftersom förlusten och döden är förutsättningen för återkomsten och återuppståndelsen.

Kontaktinformation
Mattias Pirholt, tel: 018-471 61 83, e-post: mattias.pirholt@littvet.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera