Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 maj 2005

Det finns rätt och fel även i frågor med djup oenighet

I religiösa sammanhang finns oenigheter som inte tycks vara möjliga att lösa genom diskussion. Är det över huvud taget rimligt att säga att det finns riktiga och felaktiga svar på frågor där det råder djup oenighet? Den frågan undersöker religionsfilosofen Hugo Strandberg i sin avhandling, som han försvarar vid Uppsala universitet den 21 maj.

I avhandlingen argumenterar Hugo Strandberg för att det inte finns ett sätt att diskutera som alla är överens om, det vill säga ett sätt som skulle kunna lösa alla oenigheter. Det innebär att djupa oenigheter är möjliga.

Många filosofer har hävdat att antingen är diskussion alltid möjlig eller så finns det inte några svar som är riktiga eller felaktiga på frågor där det råder oenighet.

Hugo Strandberg är dock ovillig att dra slutsatsen att det inte finns riktiga eller felaktiga svar i frågor där djup oenighet råder. I huvuddelen av avhandlingen visar han att det finns andra möjligheter. Genom att utveckla en ny förståelse av begrepp som sanning, objektivitet och rationalitet visar han att det är möjligt att samtidigt hävda att det finns djupa oenigheter i vissa frågor och att det kan finnas riktiga eller felaktiga svar i dessa frågor.

– Om det är så att enighet inte alltid kan nås genom diskussion är frågan vad man kan göra istället. Jag visar på andra möjligheter i min avhandling, till exempel kan man bli övertygad om en åsikt genom att man övertar den från någon man har förtroende för, eller genom att man helt enkelt umgås mycket med någon som har en annan ståndpunkt, säger Hugo Strandberg.

Han menar att avhandlingen är viktig i ett religiöst sammanhang där man reflekterar över religionsdialog och hur oenigheter inom den egna traditionen ska lösas. Den kan också vara av intresse i ett politiskt sammanhang där man reflekterar över det pluralistiska samhället.

Kontaktinformation
Hugo Strandberg, tel: 018-471 22 25, hem: 018-50 09 24, e-post: hugo.strandberg@teol.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera