Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 maj 2005

Ärftliga hörselskador – nu ska gåtan lösas

Ungefär 10 procent av befolkningen upplever kommunikationsproblem på grund av hörselbortfall. Kunskap om hur dessa skador uppkommer genetiskt samt bra behandlingsstrategier finns inte idag. EU finansierar nu ett femårigt projekt, EuroHear, där forskargrupper från tolv olika länder deltar. En av dessa forskargrupper är från Karolinska Institutet.

Cirka 60 procent av alla barn med hörselskador lider av det som kallas ärftliga eller genetiska hörselskador. Genetiska hörselskador kan antingen ses direkt vid födseln eller vara sådan att symtomen uppkommer först senare i livet. Olika hörselskador hos barn påverkar deras inlärning och kognitiva utveckling kraftigt.

– Upptäcks hörselbortfallet tidigt är det också möjligt att sätta in adekvat behandling tidigt och då kan man begränsa framtida kommunikationsproblem, säger professor Mats Ulfendahl vid Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning, Karolinska Institutet.

EuroHear är ett integrerat projekt där de olika forskargrupperna har olika uppgifter att lösa. Projektet innehåller mycket genetik men fokus ligger också på nya behandlingsstrategier. Vid Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning på Karolinska Institutet kommer man att studera olika farmakologiska substanser. Förhoppningsvis kan dessa studier leda till att man hittar substanser som kan motverka uppkomsten av hörselskador, begränsa skadornas utbredning samt behandla permanenta skador till exempel genom återväxt av nervtrådar. Man kommer också att studera förekomsten av ursprungsceller, progenitorceller, i innerörat.

– EuroHear är ett av de mest omfattande europeiska initiativen för att samlat studera hörsel och hörselskador. För oss är det naturligtvis mycket betydelsefullt att få delta framförallt för att vi får vara med i ett konsortium av Europas bästa hörselforskare, säger Mats Ulfendahl.

Kontaktperson: Mats Ulfendal, Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning, Karolinska Institutet. Telefon: 08-517 763 07, E-post: Mats.Ulfendahl@cfh.ki.se

Pressekreterare Sabina Bossi, telefon 08-524 838 95, e-post: sabina.bossi@admin.ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas största och mest ansedda medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan www.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera