Artikel från Uppsala universitet
17 maj 2005

Kemisk krigföring mellan bakterier och svampar i sjöar

Bakterier och svampar är de viktigaste nedbrytarna av växter i sjöar. De konkurrerar med varandra om växtmaterial och krigar också med antibiotika mot varandra. Det visar Cecilia Mille-Lindblom i sin avhandling, som hon försvarar vid Uppsala universitet den 20 maj.

När vattenväxter bryts ned frigörs kol och näringsämnen. Bakterier och mikrosvampar är de viktigaste nedbrytarna av växtmaterial. Båda dessa grupper utsöndrar enzymer som bryter ned stora molekyler till mindre beståndsdelar, små nog för att tas upp genom bakteriernas och svamparnas cellmembran.

Cecilia Mille-Lindblom har studerat förhållandet mellan nedbrytande bakterier och svampar, och funnit att interaktionerna nästan alltid är negativa. Orsaken är med största sannolikhet konkurrens om det döda växtmaterialet. De båda grupperna nöjer sig dock inte med att äta upp varandras växtmaterial, utan verkar också använda någon form av antibiotisk substans. Denna kemiska krigföring resulterar oftast i kraftigt minskad tillväxt när de båda grupperna odlas tillsammans jämfört med när de odlas var för sig.

Enzymproduktionen hos bakterier och svampar visar en avsevärd skillnad. Svamparna bidrar betydligt mer än bakterierna till produktionen av enzymer, och skillnaden är mest markant för den typ av enzymer som bryter ned de stora strukturbildande molekylerna i växterna. Svamparna tar upp de större molekylerna, medan bakterierna tar upp de minsta.

– Att bakterier och svampar har så stor påverkan på varandra har inte tidigare visats. Nedbrytningsprocessen är central för sjön, och för att bättre förstå sjöns ekologiska system är det viktigt att veta mer om nedbrytningen, anser Cecilia Mille-Lindblom.

Resultaten i Cecilia Mille-Lindbloms avhandling tyder på att interaktionerna mellan bakterier och svampar kan påverka nedbrytningen, och därmed förmodligen även tillgången på kol och näringsämnen för övriga organismer i sjöns ekosystem.

Kontaktinformation
Cecilia Mille-Lindblom, tel: 018-471 27 18, mobil: 073-736 23 95, e-post: cecilia.lindblom@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera