Artikel från Uppsala universitet
17 maj 2005

Cellmembranets laddning påverkar läkemedelsupptag

När ett läkemedel ska tas upp i tarmen måste substansen först transporteras genom tarmcellernas membran (ytterhöljen). Caroline Engvall visar i sin avhandling att membranens struktur och laddning påverkar fördelningen av läkemedel. Hon disputerar vid Uppsala universitet den 20 maj.

Varje cell omsluts av ett membran som är uppbyggt av lipider och proteiner. För att ett läkemedel ska få effekt i människokroppen måste det kunna ta sig genom cellmembran. När läkemedelsmolekyler tas upp i tarmen är första steget att molekylerna fördelar sig in i membranet.

Caroline Engvall har analyserat läkemedelsfördelning in i liposomer och andra modellmembran med kromatografi. Ett 40-tal olika läkemedel har undersökts. Syftet var att studera hur olika membrankomponenter och olika membranstrukturer påverkar fördelning för att därmed ta ett steg mot en bättre förståelse av hur läkemedel och membran samverkar.

Resultaten visade att modellmembranens uppbyggnad och struktur påverkar läkemedelsfördelningen. Likaså påverkar laddningar i modellmembranen fördelningen av laddade läkemedel.

– Detta är ny kunskap som man inte tidigare har haft, säger Caroline Engvall.

Även membranproteiner och kolesterol förändrar fördelningen av läkemedel. Ju mer kolesterol som fanns i membranet, desto sämre fördelning fick läkemedlet. Biologiska membran innehåller kolesterol och proteiner, dessutom är de naturligt laddade. Om läkemedlet har samma laddning som membranet försämras läkemedelsupptaget.

I förlängningen kan Caroline Engvalls resultat användas för att säkrare förutsäga hur effektivt ett nytt potentiellt läkemedel tas upp av kroppen. Därmed skulle nya läkemedel kunna tas fram snabbare och billigare.

Kontaktinformation
Caroline Engvall, tel: 018-471 45 99, mobil: 0733-22 97 32, e-post: caroline.engvall@biokemi.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera