Artikel från Uppsala universitet
16 maj 2005

Rumslig närhet viktig för internetföretag

Fem faktorer kan förklara varför internetbranschen är koncentrerad till Stockholms innerstad trots att internetföretag har potential att vara lokaliserade i princip var som helst. Det visar kulturgeografen Johan Jansson i sin avhandling som han försvara vid Uppsala universitet den 20 maj.

I samband med kommersialiseringen av Internet vid mitten av 1990-talet lades grunden för uppkomsten av en helt ny typ av företag – internetföretag. Dessa företag utgör den så kallade internetbranschen bestående av webbyråer, internetkonsulter och innehållsleverantörer.

I sin avhandling förklarar Johan Jansson koncentrationen av företag med fem faktorer: kunder, leverantörer och samarbetspartners, konkurrenter, finansiering respektive arbetsmarknad.

– Framför allt är det viktigt med rumslig närhet för att skapa och upprätthålla sociala nätverk, och för spridningen av information och kunskap, säger han.

Närheten till kunder är den mest betydelsefulla faktorn för internetföretagens lokalisering, men även den lokala arbetsmarknaden samt närheten till leverantörer och samarbetspartners är av central betydelse. Konkurrenter och rivaler spelar en viss roll för kunskaps- och informationsflöden, även om dess betydelse som lokaliseringsfaktor är svår att värdera, menar Johan Jansson.

– Däremot är finansiering och tillgång till kapital knappast avgörande för branschens lokalisering, även om tillgången till riskkapital indirekt kan ha påverkat både branschens lokalisering och dess utvecklingstakt, säger han.

Kontaktinformation
Johan Jansson kan kontaktas på 018-471 25 42 eller Johan.Jansson@kultgeog.uu.se

Senaste Nytt

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera