Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 maj 2005

Trafiken konkurrerar med barnen- på barnens bekostnad

Närmiljön har stor betydelse för barns sociala utveckling – där kan de lära sig behärska nya, okända situationer och miljöer. Mia Heurlin-Norinder konstaterar i sin avhandling att det saknas insikt om närmiljöns och platsers betydelse för barns utveckling.

Platser för lek, upplevelser och möten är en studie om barns tillgång till sin närmiljö. Studien handlar om relationen mellan vuxensamhälle och barnsamhälle: om olika maktperspektiv och vem som har rätt till närmiljön. Här finns en intressekonflikt där bl.a. trafiken konkurrerar med barnen om miljön – på barnens och miljöns bekostnad.

Studien bygger på deltagande miljöobservationer och intervjuer med barn i fyra bostadsområden. Författaren gör en ingående analys av barnens handlingar och upplevelser. Närmiljöns betydelse som informell lärandemiljö betonas. Barnens utsagor ger en bild av om och hur de använder olika platser, vad de gör – lek och aktiviteter – vilka möten som sker och vad de tycker om sitt bostadsområde.

Mia Heurlin-Norinder har bakgrund som fritidspedagog och har arbetat med barn och ungdomar i många olika verksamheter. Hon är högskoleadjunkt vid institutionen för samhälle, kultur och lärande vid Lärarhögskolan i Stockholm (LHS) och ingår i den kulturvetenskapliga forskningsgruppen vid LHS.

Doktorsavhandlingens titel: Platser för lek, upplevelser och möten
– Om barns rörelsefrihet i fyra bostadsområden

Disputationen äger rum fredag 13 maj kl. 10.00 i Konradsbergsaulan, Lärarhögskolan i Stockholm, Konradsbergsgatan 7B

Mia Heurlin-Norinder kan nås på 08-737 55 92 eller mia.heurlin-norinder@lhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera