Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 maj 2005

Oväntade förklaringar till telekomsektorns framgångar i Estland

Ny avhandling går emot rådande forskning som gör gällande att det sovjetiska arvet inte haft någon positiv betydelse i Östeuropas nya marknadsekonomier. I sin avhandling har Per Högselius, forskare i Innovation vid Lunds Tekniska Högskola, identifierat vilka omständigheter som ligger bakom Estlands stora framgångar inom telekomområdet. Tydliga framgångsfaktorer visade sig vara förmågan att tillvarata sitt sovjetiska arv liksom förmågan att involvera omvärlden i det egna innovationssystemet.

Att mottagaren, t.ex. räddningstjänsten, kan lokalisera var mobiltelefoner ringer ifrån, att skattedeklarera på Internet och betala parkeringsavgiften med SMS. De är några innovationer som Estland var först ut med att introducera.

Hur lyckades då ett fattigt, litet post-sovjetiskt land på kort tid nå sådana framgångar? Per Högselius, forskare i innovation och även verksam vid CIRCLE på Lunds universitet samt avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria, KTH, beslöt sig utforska ämnet. Att nästan ingen tidigare ägnat sig förstå hur innovationer går till i det post-sovjetiska Europa gjorde uppgiften extra intressant.

– Efter att ha djupintervjuat ett 60-tal innovatörer och andra nyckelpersoner inom den estniska telekomsektorn, framträder två tydliga mönster. För det första har förvånansvärt många en solid bakgrund i de gamla sovjetiska forskningsinstituten och universiteten. Det är förvånande, eftersom man tidigare hävdat att det sovjetiska inte haft någon positiv betydelse, menar han.

– Trots en destruktiv transformationsprocess har dessa personer på ett kreativt sätt anpassat sin erfarenhet så att den kommit till stor nytta i Internet- och mobilteleåldern och i ett marknadsekonomiskt samhälle som skiljer sig radikalt åt från Sovjettiden, förklarar Per Högselius som för övrigt är den förste att disputera inom ämnet Innovation i Lund.

Dessutom framkom att de nära kontakterna med Finland och Sverige spelat en avgörande roll, inte bara i form av stort handelsutbyte och stora utlandsinvesteringar, utan också till exempel genom att nyckelpersonerna i kreativa estniska innovationsprojekt i typfallet vistats en längre tid i något nordiskt land.

– Student- och forskarutbyte är en underskattad mekanism vad gäller att lära av utländska innovationssystem, tillägger Per Högselius och understryker att Estland till mångas förvåning verkligen lyckats skapa världsledande innovationer inom flera nischer inom Internet och mobiltelefoni.

Per Högselius disputerar med avhandlingen “The Dynamics of Innovation in Eastern Europe -Lessons from Estonia” fredagen den 13 maj kl 13:15 i Stora Hörsalen, Ingvar Kamprad designcentrum, Sölvegatan 26, Lunds Tekniska Högskola.

Om ämnet innovation:
Verksamhetsområdet Innovation studerar vad som driver fram innovationer och teknisk förändring och vilka konsekvenser dessa får för jobb och tillväxt. I Lund finns forskningsbetoning på innovationssystem, d v s de organisationer och institutioner som påverkar innovationsprocessen.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Per Högselius, tel 046-222 78 48, per.hogselius@circle.lu.se, eller Charles Edqvist, professor i Innovation, tel 046-222 39 31, Charles.Edquist@innovation.lth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera