Tema

Suddig världtrots 24 ögon

Maneter har inga ögon. Men kubmaneterna har 24 ögon med ett synfält på 360 grader. Vad är det de ser? I senaste numret av den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature besvararas den frågan i en artikel av professor Dan-E Nilsson vid Institutionen för cell- och organismbiologi vid Lunds universitet. En detalj av av kubmaneternas ögonuppsättning pryder också tidskriftens omslag.

Kubmaneterna lever i tropiska vatten och har fått sitt namn av den lådliknande kroppsformen med tentakler i de nedersta hörnen. Bland kubmanet-arterna finns jordens förmodligen giftigaste djur. I Lund arbetar man med en ofarlig, centimeterstor art som heter Tripedalia och som finns i Puerto Ricos mangroveträsk. Ögonen är organiserade på samma sätt som hos alla andra kubmaneter. De sitter på fyra klubbliknande utskott. På varje sådant utskott finns två par gropögon som består av fördjupningar med ljuskänsliga celler. Men där finns också två ögon med linser. Ett riktas uppåt och kan se något av världen ovanför vattenytan och ett är nedåtriktat.
Optiken i dessa linsögon är avancerad. Men näthinnan ligger inte i focus; den bild kubmaneten har av världen är mycket suddig.
– Kubmaneten ser inte plankton och små bytesdjur men stora orörliga föremål. Snarare tycks de använda sin syn till att hitta rätt miljö, dvs en miljö rik på föda. Där samlas de i stora flockar och kan stå stilla och låta födan komma till sig, säger Dan-E Nilsson och tillägger:
– Man har antagit att utvecklingen mot en allt skarpare syn har varit ”motorn” i ögats evolution. Men kubmaneten visar att detta inte alltid stämmer. Helt andra behov kan ha drivit den tidiga evolutionen av ögat.

Kontaktinformation
Professor Dan-E Nilsson nås för ytterligare information på tel 046-222 93 45. Hans artikel heter Advanced optics in a jellyfish eye och finns i Nature den 12 maj.

Suddig världtrots 24 ögon

 lästid ~ 1 min