Artikel från Linköpings universitet
12 maj 2005

Miljömedicin – etik och utmaningar

Hur ska den medicinska forskningens oberoende garanteras? Vilka utmaningar står den epidemiologiska forskningen inom miljömedicin inför? Dessa frågor är temat för en internationell konferens som hålls på Strand Hotell i Borgholm 19-20 maj.

Initiativet till konferensen Ethical considerations and future challenges in occupational and environmental health tog den välkände nu framlidne miljömedicinaren Olav Axelson. Han var professor vid Avdelningen för yrkes- och miljömedicin vid Linköpings universitet och bodde på norra Öland. Konferensen är ett samarrangemang av Linköpings universitet, Landstinget i Östergötland och Landstinget i Kalmar län.

Ett par särskilt intressanta inslag handlar om hur asbestindustrin lagt sig i oberoende forskning och hur starka industriintressen försöker misskreditera självständiga forskare, så kallad greenwashing.

Bland flera världsberömda forskare på konferensen märks Aaron Blair, chef för avdelningen för miljöepidemiologi vid National Cancer Institute i Bethesda, USA, som talar om vetenskapsetik, Pietro Comba, miljöepidemiolog från Rom som studerat hälsoeffekter i samband med förorenade områden och elektromagnetiska fält, professor Marja Sorsa från Finland, som haft en framskjuten position i den europeiska etikgruppen och professor Olli Miettinen vid McGill universitetet i Kanada som var Olav Axelsons mentor och läromästare i epidemiologi.

Den andra dagen ägnas åt utmaningar för den framtida epidemiologiska forskningen, hälsofaror för barn, medfödd känslighet för sjukdom inom områden som bekämpningsmedel och luftföroreningar. Bland annat ger yrkesmedicinaren Raul Harari från Ecuador ett perspektiv från utvecklingsländerna till vilka västvärlden nu exporterar sina miljöproblem.

Professor Olav Axelson, till vilken konferensen tillägnas, symboliserade den medicinska forskningens integritet inom yrkes- och miljömedicin och genom denna konferens är målsättningen att försöka föra den traditionen vidare till en yngre generation forskare.

Kontaktinformation
Journalister som vill besöka konferensen: kontakta Bengt Ståhlbom, verksamhetschef vid Yrkes- och miljömedicinskt centrum i Linköping, tel 013-221445, 070-6740970, e-post Bengt.Stahlbom@lio.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera