Artikel från vr_admin

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 maj 2005

FOI ökar ambitionen i EU:s säkerhetsforskning

Den andra ansökningsomgången i EU:s stora satsning på säkerhetsforskning avslutades i förra veckan.- FOI är redan en aktiv och framgångsrik deltagare i programmet för säkerhetsforskning, men nu har vi höjt ambitionen ytterligare, säger Eva-Lotta Kraft, avdelningschef vid FOI.

I den första omgången deltar FOI i tre av de totalt tolv forskningsprojekt som fått finansiering och pågår just nu.

– I denna andra omgång har vi satsat på att visa att vi är en forskningsaktör att räkna med inom säkerhetsområdet i Europa, berättar Eva-Lotta Kraft som är chef för FOI:s strategi- och marknadsavdelning. Vi deltar nu i sjutton ansökningar och är projektsamordnare i ett par av dem.

Forskning med inriktning på säkerhet och rymd har hög prioritet inom EU:s sjunde ramprogram för forskning som täcker perioden 2007 till 2013. Säkerhet och rymd tillsammans föreslås en finansiering på totalt fyra miljarder Euro under perioden.

FOI har ett etablerat samarbete med andra ledande europeiska forskningsorganisationer, som holländska TNO, samt med en rad svenska aktörer inom forskning och näringsliv.

– Vi har goda förutsättningar för att bli framgångsrika i den europeiska säkerhetsforskningen och kunna bidra till medborgarnas säkerhet med ny kunskap och teknik, säger Per-Erik Johansson, som håller samman FOI:s medverkan i EU:s säkerhetsforskningsprogram. Projektansökningarna handlar i huvudsak om krishantering i olika former. De berör förebyggande arbete som till exempel att skapa medvetenhet eller bygga mindre sårbara infrastrukturer. Vidare handlar de om att bättre förbereda, genomföra och lära sig av operativa insatser samt att hitta bra metoder att återställa till vardagen efter krishändelser.

– Vi ser också att vår etablerade position som internationell forskningsaktör inom försvarsområdet kan vara till stor fördel när möjligheterna till synergier mellan civil och försvarsrelaterad forskning ökar, menar Per-Erik Johansson.

Av de två ansökningar där FOI är projektsamordnare i den andra ansökningsomgången handlar den ena om kartläggning av och prioritering mellan olika former av terroristhot (Eurosecurity) och den andra om fördjupad samverkan mellan olika länders krishanteringscentra och inrättandet av ett nätverk som förbinder existerande sådana centra (iEMC2). Båda dessa projekt är upplagda i samverkan med ett antal ledande svenska och andra europeiska aktörer.

Kontaktinformation
Eva-Lotta Kraft, chef för avdelning Strategi och marknad, 073-444 77 00
Per-Erik Johansson, sammanhållande för FOI:s medverkan i EU:s säkerhetsforskningsprogram, 070-649 66 45
Åsa Ivarsson, presskontakt, 073-444 77 55

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera