Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 maj 2005

Ny metod för upptäckt av läckage

Hade Vattenfalls utsläpp 2003 av 900 liter olja i Laxede eller utsläppet 1999 av 9.000 liter hydrazin i kärnkraftverket i Ringhals kunnat upptäckas tidigare?Det är i alla fall sannolikt, anser Michael Bask vid Luleå tekniska universitet som i slutet av maj disputerar med en avhandling som presenterar en metod för att upptäcka fel i tekniska system på ett tidigare stadium än i dag.

I tekniska system som exempelvis kärnkraftverk, flygplan, bilar och pappersbruk är det vanligt med fel som läckande eller igensatta ventiler, kärvande kullager eller trasiga sensorer. När fel uppstår i den typen av tekniska system blir konsekvenserna ofta stora ekonomiska förluster eller i värsta fall personskador.
Målet med feldetektering är att upptäcka eventuella fel på ett tidigt stadium så att de kan åtgärdas innan personskador uppstår och så att de ekonomiska förlusterna minimeras för företagen.

Så kallad feldetektering har inte riktigt slagit igenom på grund av att dagens metoder antingen reagerar på små fel med många falska larm som följd, eller så genereras inga falska larm, men då måste felen vara stora för att befintliga system ska reagera.

– I min avhandling presenterar jag en metod som leder till att mindre fel kan upptäckas utan att man får falska larm, vilket mycket väl kan leda till att man börjar använda feldetektering i mycket större utsträckning än vad som är fallet i dag, säger Michael Bask som disputerar den 27 maj med avhandlingen Dynamic treshold generators for robust fault detection.

Den första applikationen som presenteras i avhandlingen är detektering av igensättning av ventiler i en flotationsprocess. Ett driftstopp i en specifik flotationsprocess kostar företaget runt 300.000 kronor/timme i förlorad produktion.
Den andra tillämpningen är att upptäcka, detektera, om en temperatursensor i en jetmotor är trasig så att den kan bytas ut i tid.

– Den metod jag presenterar i avhandlingen kan användas så att den skapar goda möjligheter att upptäcka olika typer av läckage – exempelvis ett sådant som Vattenfalls utsläpp av 900 liter olja i Laxede 2003 eller utsläppet av 9.000 liter hydrazin i Ringhals 1999, säger Michael Bask.

Kontaktinformation
Upplysningar: Michael Bask, tel. 0920-49 11 75, michael.bask@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera