Artikel från Karolinska Institutet
10 maj 2005

Homosexuella män reagerar på manliga “feromoner”

En testosteronliknande doft som stimulerar den del av den kvinnliga hjärnan som är inblandad i det sexuella beteendet, stimulerar homosexuella män på ett likartat sätt. Heterosexuella män däremot blir inte stimulerade på samma sätt. Det visas i en publikation från Karolinska Institutet.

Homo- och heterosexuella män samt heterosexuella kvinnor fick lukta på två ämnen som kan likna feromoner, dvs ämnen som hos djur anses stimulera det sexuella beteendet på ett könsspecifikt sätt. Hjärnans reaktioner följdes sedan med så kallad PET.

Det testosteronliknande ämnet AND finns i manlig svett medan det östrogenliknande ämnet EST enligt en tidigare undersökning påvisats i kvinnlig urin. Dessa ämnen har tidigare visat sig ge skilda aktivitetsmönster i hjärnan hos kvinnor respektive män.

Resultaten av den aktuella studien visar att aktivitetsmönstret i hjärnan hos homosexuella män som fick lukta på den manliga feromonen AND liknade det som fanns hos kvinnorna. Mönstret skiljde sig från det som de heterosexuella män visade. Starkast aktivitet syntes i den del av hjärnan som enligt djurstudier är kopplat till sexuellt beteende.

Hjärnans aktivitetsmönster efter inandning av andra vanliga dofter som lavendel, cederträ eller butanol visade ingen skillnad mellan de tre grupperna.

Studien tyder på att det finns ett samband mellan sexuell läggning och hjärnans bearbetningsprocesser framför allt i den del som kan påverka sexuellt beteende.

Publikation:
Brain response to putative pheromones in homosexual men
Savic I, Berglund H, Lindström P.
PNAS Online under vecka 19, i tryck 17 maj 2005.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Docent Ivanka Savic, Institutionen för klinisk neurovetenskap och Centrum för genusmedicin, Karolinska Institutet, tel 08- 524 870 16 eller mail ivanka.savic-berglund@neuro.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera