Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 maj 2005

Volontära hälsoarbetare kan kontrollera tuberkulos

Frivilliga hälsoarbetare kunde i samarbete med hälsovårdsmyndigheten förbättra kontrollen av tuberkulos bland lantarbetare på vinfarmer i Sydafrika. Det visar resultaten av en ny avhandling från Karolinska Institutet.

Tuberkulos är en sjukdom som drabbar många fattiga och som är mycket vanlig bland lantarbetare på vinfarmer i Sydafrika. De som insjuknar har svårt att ta sig till vårdcentraler för att få behandling och få personer fullföljer behandlingen eftersom den tar så lång tid som 6-8 månader. Situationen kan dock förbättras markant genom att frivilliga personer på farmerna utbildas i hälso- och sjukvård och arbetar som hälsoarbetare. Det visar resultaten från en ny avhandling från institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.

– Tack vare de frivilliga hälsoarbetarna kunde smittsamma fall av tuberkulos och fall som inte var tidigare kända hos hälsovårdsmyndigheterna upptäckas och behandlas. Dessutom avslutade nästan 20 procent fler patienter den föreskrivna behandlingen på de farmer där frivilliga hälsoarbetare bodde än på plantager utan frivilliga hälsoarbetare, säger Marina Clark, författare till avhandlingen och verksam vid institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet.

Studierna visade även att man sparade knappt 60 procent åt hälsosektorn i direkta personalkostnader genom att frivilligarbetare tog över kontrollen av att patienterna fullföljde sin behandling. En studie bland säsongsarbetare visade också att de är en högrisk grupp för utveckling av tuberkulos och att dessa sällan fångas upp av hälsovårdsmyndigheterna innan sjukdomen hunnit utvecklas till dess allvarligare former.

Avhandling:
Towards cost-effective tuberculosis control in the Western Cape of South Africa: Intervention study involving lay health workers on agricultural farms

Författare:
Marina Clark, institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, Telefon: 08- 517 766 25. E-post: Marina.Clarke@phs.ki.se

Disputationen har ägt rum

Kontaktinformation
Pressekreterare Sabina Bossi, telefon 08-524 838 95, e-post: sabina.bossi@admin.ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas största och mest ansedda medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan www.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera