Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 maj 2005

Ta ansvar är alltför svårt för de flesta

Dagens samhälle bygger i ökande omfattning på individers eget ansvarstagande. Människor förväntas exempelvis ta ansvar för sin hälsa, något som kräver medvetna livsstilsval och självreflektion. Detta gör ansvarstagandet så komplext att de flesta människor idag inte klarar av att leva upp till det.

Den slutsatsen drar Sofia Kjellström i sin avhandling, “Ansvar, hälsa och människa”, som lagts fram vid Tema hälsa, Linköpings universitet. Hon har analyserat idéer om individens ansvar för sin hälsa, dels i statens offentliga utredningar, dels i hälsolitteratur.

Ansvarstagande innebär något mer än att anta vissa hälsosamma beteenden, exempelvis äta sunt och motionera. En ansvarstagande människa söker aktivt information och kan också värdera den kritiskt. Hon förutsätts ha en god självkännedom och vara självreflekterande, så att hon kan ta ansvar för de tankar och känslor som anses kunna påverka hälsan. I alternativmedicinska skrifter förutsätts hon också ha ett ansvar för sitt andliga liv.

De flesta människor lever inte upp till dessa krav, skriver Sofia Kjellström och redovisar utvecklingspsykologisk forskning som visar att endast en minoritet av alla människor kan göra medvetna livsstilsval och ifrågasätta en dominerande grupps budskap. De flesta människor har vad som kallas ett socialiserat förhållningssätt, de vill vara ett med gruppen och göra som den säger.

Ansvarstagande förutsätter alltså förmåga till självreflektion, kritiskt ifrågasättande och medvetna val, något som de flesta människor saknar. Det här innebär, menar Sofia Kjellström, att mer resurser borde satsas på åtgärder som genererar detta, snarare än på ren hälsoinformation.

Hon visar också att budskapen i skrifter med hälsorådgivning ofta är dubbla. Samtidigt som människor uppmanas att själva ta ansvar och reflektera kritiskt, så levereras handfasta råd med det underförstådda budskapet: Gör som vi säger!

Kontaktinformation
Sofia Kjellström disputerade den 22 april. Hon nås på telefon 0390-51175 och e-post: sofkj@ihs.liu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera