Artikel från Karolinska Institutet
2 maj 2005

Träning hos vanliga människor påverkar 500 geners aktivitet

En ny studie från Karolinska Institutet visar att hundratals gener i lårmuskulaturen aktiveras vid vanlig cykelträning. I studien framkommer också att stora olikheter i träningssvar kan bero på att vissa människor aktiverar sina gener på ett mer kraftfullt sätt. Studien publiceras den 2 maj i FASEB Journal.

Det allmänt känt att det är mycket farligt att vara inaktiv och att regelbunden fysisk aktivitet är hälsobringande, förbättrar livskvaliteten och förlänger livet. Hur dessa positiva effekter skapas i kroppen är inte känt. Påverkan på genaktiviteten i hjärta, blodkärl och muskler är förmodligen oerhört viktigt.

I denna studie, den första i sitt slag, visar James Timmons, Carl Johan Sundberg och medarbetare att hundratals gener aktiveras av vanlig cykelträning hos unga män under sex veckor. En del av dessa gener är sannolikt kopplade till diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. Därför kan rönen från denna träningsstudie vara av betydelse för utvecklingen av nya behandlingsmetoder för sådana sjukdomar.

Det är sedan länge känt att olika människor svarar olika bra på träning, en del är helt enkelt mer lättränade än andra. Vad som framkommer i den aktuella studien är att de som förbättrade sin prestation mest också aktiverar många gener i lårmuskulaturen avsevärt mer. Detta har inte visats tidigare.

Slutligen gjorde forskarna en jämförelse mellan träningens effekter och förhållandet hos patienter med muskelförtviningssjukdomen Duchenne. Det visade sig att det stora flertalet av de gener som tidigare sagts vara specifika för Duchenne i själva verket även aktiveras vid träning. Kanske är det så att muskulaturen hos Duchennepatienterna strävar efter anpassning på ett sätt som liknar det vid träning. Resultaten från denna studie bidrar även till att klarlägga vilka gener som är verkligt unikt påverkade vid Duchenne.

För information kontakta:
Carl Johan Sundberg James Timmons
Inst för Fysiologi & Farmakologi Centrum f Genomik & Bioinformatik
Karolinska Institutet Karolinska Institutet
Carl.j.sundberg@fyfa.ki.se .j.sundberg@fyfa.ki.se> jamie.timmons@cgb.ki.se .timmons@cgb.ki.se>
Tel: 08 52486886 0735 918750

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera