Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 april 2005

Röster från centrum och marginalen. Erfarenhet, samtal och identitet bland ungdomar i förortsmiljö

En värld växer fram präglad av mångfald, nya kontaktnät och gemenskaper. Denna förändring innebär möjligheter men också begränsningar för minoritetsungdomar i Sverige.

Dessa ungdomar kan uppfatta å ena sidan att de befinner sig i centrum för det moderna, globala samhället där resurser de själva besitter efterfrågas. Samtidigt, å andra sidan, kan de uppleva en marginaliserad position eftersom dessa resurser ibland utgör normbrott i relation till förhållningsätt och idéer i det mer traditionellt präglade majoritetssamhället.

Tvåspråkighetsforskaren Charlotte Haglund visar i sin avhandling vid Stockholms universitet hur ungdomar med språkets hjälp och med sin flerspråkighet som stöd försöker utmana ett förhållningsätt i t.ex. skolan där deras bakgrund och erfarenhet ibland tenderar att representera brott mot en av majoriteten definierad normalitet. I ungdomarnas försök till motstånd fungerar även den trans- och postnationalism som präglar deras kontaktnät och gemenskaper som stöd.

Charlotte Haglund har under tre år följt flerspråkiga minoritetsungdomar med ursprung i ett flertal olika länder. Hon ger en bild av de ungas erfarenheter och identiteter under denna tid. Hon ger också exempel på samhällsdiskurser, institutionella strukturer och sociokulturella förändringsprocesser som den motsägelsefullhet som präglar ungdomarnas vardag kan förstås mot bakgrund av.

Charlotte Haglund belyser hur sociala förhållanden, villkor och attityder speglas i de ungas samtal och påverkar deras identifikation i majoritetssamhället. On synliggör sambandet mellan processer i den vardagliga samvaron och på en mer abstrakt samhällsnivå samtidigt som vi får en inblick i integrationsprocessen från ett minoritetsperspektiv.


Doktorsavhandlingens titel: Social interaction and identification among adolescents in multilingual suburban Sweden. A study of institutional order and sociocultural change.

Disputationen äger rum lördag den 7 maj kl 10:00 i hörsal 9, hus D i Södra huset, Frescati. Opponent är professor Shirley Brice Heath, Stanford University.

Kontaktinformation
Charlotte Haglund nås på telefon 08-608 16 99, 08-608 46 51 (Södertörns högskola 141 89 Huddinge), 070-369 35 55 eller e-post charlotte.haglund@sh.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera