Artikel från Lunds universitet
28 april 2005

Starka lår skyddar mot artros i knäna

Knäledsartros är en folksjukdom med stora följder för individen och samhället. Även om bara en av tio patienter med knäledsartros får en så svår sjukdom att leden behöver bytas ut, så är det många andra som har smärtor som hindrar dem från ett fullt ut aktivt liv. Risken för knäledsartros ökar kraftigt om man är svag i lårmusklerna, visar en ny avhandling från Lunds universitet. Träning är därför ett möjligt sätt att förebygga artros.

Sjukgymnasten Carina Thorstensson har bl a undersökt muskelfunktionen hos 150 medelålders personer med knäsmärta. Undersökningen innebar bl a att deltagarna fick resa sig på ett ben från sittande så många gånger i följd som de orkade. De som klarade fler än 25 uppresningar i ett sträck visade sig löpa mindre risk att få artros i knäna under en femårsperiod, oavsett vikt, kön och ålder.
En annan del av avhandlingen handlar om träning, som i studier på andra håll visats ha lika bra effekt på smärtan som läkemedel. Här blev Carina Thorstenssons resultat inte entydiga, vilket hon tror delvis kan bero på patienternas inställning till träning vid artros. Även de som tyckt sig bli bättre av träning var nämligen tveksamma till träningens värde: eftersom träning gör ont var de rädda för att den kanske kunde skada leden ytterligare.
– Vi tror därför att man bör sätta in träningen så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet, innan smärtan och oron blir för stor. Man bör också ta reda på patientens tankar om träning som behandling och dessutom ge mycket stöd och uppmuntran, säger Carina Thorstensson.
Effekten av träning kan också ses på ledbelastning, mätt med ett avancerat 3-dimensionellt rörelseanalyssystem. Träning för att öka styrka och muskelfunktion verkar kunna omfördela belastningen till delar av ledytan som har lättare att klara belastning i gående och stående. En sådan omfördelning har tidigare åstadkommits genom operation och till viss del genom kraftiga knäledsstöd. Resultaten utgår dock på en litet antal patienter och bör därför tolkas försiktigt.
Baserat på resultaten av sina fyra studier drar lundaforskaren följande slutsatser:
• Starka lårmuskler kan skydda mot knäledsartros.
• Träning kan minska smärta även vid måttlig till svår knäledsartros
• Träning tycks kunna minska skadlig ledbelastning i knäna
• Träning bör introduceras innan smärtan har hunnit bli för svår, för att minska oron hos patienterna och få bästa möjliga effekt på muskelfunktionen
• Patientens tankar om träning vid artros bör vägas in i behandlingsplanen
• Kontinuerligt stöd och vägledning bör erbjudas under träningen.
Carina Thorstensson kommer nu att tillämpa sina resultat i form av en artrosskola på Spenshults Reumatikersjukhus i Halmstad.


Avhandlingen heter Exercise and functional performance in middle-aged patients with knee osteoarthritis. En sammanfattning finns på http://theses.lub.lu.se/postgrad/, skriv in författarens namn i sökrutan. Disputationen äger rum den 17 maj. Carina Thorstensson träffas på tel 035-263 52 56 eller 0702-19 16 06, e-post carina.thorstensson@spenshult.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera