Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 april 2005

Fritt flödande kunskap och global professor i nya numret av VRs tidskrift Forska

Nummer 2 av Vetenskapsrådets tidning Forska ute nu, något ur innehållet:- Med open access flödar kunskapen fritt- Forskningsråden i Europa vill samarbeta- Gästprofessorn som tänker globalt


Med open access flödar kunskapen fritt
Den vetenskapliga revolutionen på 1600-talet möjliggjordes av boktryckarkonsten, som tillät spridning av vetenskapliga skrifter över den europeiska kontinenten. Många hoppas att Internet kommer att innebära en lika stor revolution, och att det så kallade open accessparadigmet på sikt ska medföra att dagens system med dyra tidskriftsprenumerationer går i graven. Vetenskapsrådet har beslutat att undertecknat Berlindeklarationen, där man förespråkar fri tillgång till vetenskaplig information på Internet.

Forskningsråden i Europa vill samarbeta
Den samhällsvetenskapliga forskningen i Europa ska samordnas bättre över nationsgränserna. Vetenskapsrådet deltar tillsammans med sex andra forskningsråd i projektet NORFACE, där man försöker finna nya former för samverkan på det samhällsvetenskapliga fältet. Slutmålet är ett gemensamt finansierat forskningsprogram.

Regeringen satsar på grundforskningen
I den forskningspolitiska propositionen ökas de statliga anslagen till forskning och forskarutbildning med totalt 2,34 miljarder kronor under de kommande fyra åren. Grundforskningen får via Vetenskapsrådet drygt en miljard kronor av denna summa. Forska redogör för propositionen ur Vetenskapsrådets perspektiv.

Gästprofessorn som tänker globalt
Ett år utan krav. Ett år att helt få ägna sig åt den egna agendan, och samtidigt få möjligheten att uppleva hur det är att leva i Sverige. Ett stort privilegium helt enkelt. Så beskriver professor Naila Kabeer tiden som Kerstin Hesselgren-professor.

Spännande brobygge inom utbildningsvetenskap
Arbetet med att etablera utbildningsvetenskap som ett forskningsområde har byggt en bro mellan empirisk klassrumsforskning och mer teoretisk forskning. Det framgår av en granskning av utbildningsvetenskapliga kommitténs fyra år vid Vetenskapsrådet.


Om tidningen Forska
Forska ges ut av Vetenskapsrådet och utkommer med sex nummer per år. Tidningens uppgift är att föra en diskussion kring forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation.
Forska distribueras till forskare som får bidrag från Vetenskapsrådet samt till styrelseledamöter, ämnesråd, personer som ingår i beredningsgrupper och andra som berörs av Vetenskapsrådets verksamhet.
Hela tidningen finns på Vetenskapsrådets webbplats under adressen www.vr.se/press/tidskrifter

Kontaktinformation
Kontakt med redaktionen
Ragnhild Romanus, redaktör: 08-546 44 160, ragnhild.romanus@vr.se

Prenumerera gratis
Viola Törmä, administrativ assistent: 08-546 44 117, viola.torma@vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera