Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 april 2005

Dialog krävs för att bryta segregationen

De senaste årens insatser för att bryta segregationen i storstäder har visat på en växande komplexitet som kommunala tjänstemän måste ta hänsyn till för att möta medborgarna i ett mångkulturellt samhälle.

Det visar Juan Velasquez i sin avhandling i kulturgeografi vid Stockholms universitet.

Att studera hur tjänstemännen agerar på en mångkulturell plats kan leda till större förståelse för varför segregationen består trots stora insatser och att såväl skepticismen mot integrationen som mot att ta emot nya invandrare tilltar.

Juan Velasquez har analyserat hur en lokal tjänstemannagrupp arbetade med en framtidsverkstad från dess idéstadium och planering till genomförande och uppföljning. Med det arbetet skulle gruppen lägga grunden för invånarnas inflytande i den lokala utvecklingen i Alby, en kommundel i norra Botkyrka kommun. Mottot var att arbeta med hjälp av Albydialogen, som står för att allt som görs för att utveckla Alby förankras hos invånarna på ett demokratiskt sätt. Under perioden med arbetet konstaterade tjänstemännen att dialogen med invånarna uteblev på samma gång som deras egna organisationer växte starkt.

Juan Velasquez ger exempel på hur kunskaper om tjänstemännens arbete med förankring och dialog kan bidra till en alternativ planeringspraktik för en hållbar utveckling av platser och regioner.

Doktorsavhandlingens titel: Förankring och dialog. Kraftspelet mellan planering och demokrati

Kontaktinformation
Juan Velasquez kan nås på tfn 08-16 22 22 eller e-post Juan.Velasquez@kvinfo.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera