Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 april 2005

Brott mot FN-personal hotar freden

Attacker med dödlig utgång har i ökande grad blivit en del av vardagen för personal på fredsuppdrag. Ett smärtsamt exempel är attentatet mot FN:s högkvarter i Bagdad 2003 vilket skördade 22 människoliv.

De nuvarande operationerna i Kongo och Haiti utgör andra exempel där respekten för människoliv och mandat har utmanats och underblåsts av en allmänt utbredd straffrihet. Fredsoperationer utgör ett av de viktigaste instrumenten för att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Attacker mot dess personal kan självfallet hota operationens framgång varför frågan om det rättsliga skyddet är av stort intresse för bidragarländerna. Ola Engdahl hävdar i sin avhandling i juridik att respekten för personalens skyddade ställning måste stärkas.

– För att uppnå ett effektivt skydd måste det framstå som en uppenbar risk att ställas till ansvar inför en nationell eller internationell domstol för de som planerar att attackera personal i fredsoperationer, säger Ola Engdahl. Stater har ett ansvar att förhindra brott mot personalen samt att straffa förövare. Respekt för den skyddade statusen kräver dessutom att personalen är medveten om vilket ansvar en sådan status för med sig. Missbruk kan få förödande effekter för skyddets legitimitet och därmed på sikt undergräva respekten för personalens skydd.

Ola Engdahl påpekar också att fredsoperationernas allt tuffare uppgifter innefattar en rätt till ökad våldsanvändning. Detta riskerar att involvera den militära personalen i en krigssituation och gränsdragningen gentemot krigets lagar ökar därmed i betydelse. Som part i konflikten urholkas personalens skyddade status.

Avhandlingens titel:Protection of Personnel in Peace Operations: The Role of the Safety Convention against the Background of General International Law

Disputationen äger rum fredag den 29 april kl. 10.00 i Reinholdsalen, Juristernas hus, Frescati. Opponent är Hans Corell, FN:s rättschef 1994-2004.

Ola Engdahl är jur. kand. och verksam som forskare vid Juridiska institutionen och som lärare vid Örebro universitet. Han har under avhandlingsarbetet varit anställd på Försvarshögskolan.

Läs mer om avhandlingen på Juridiska institutionens hemsida: www.juridicum.su.se

Kontaktinformation
Ola Engdahl nås på tfn 070 – 253 18 87, 019-30 30 51 eller
e-post: ola.engdahl@juridicum.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera