Artikel från Lunds universitet
27 april 2005

Vinnova satsar 70 miljonerpå nationellt logistikcentrum i Lund

Vinnova, den statliga myndigheten med uppdrag att skapa forskning och innovation för hållbar tillväxt, har beslutat att satsa på ett nationellt excellenscenter inom innovativ logistik, “Next Generation Innovative Logistics, NGIL”, vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet.

Bakom ansökan som nu beviljats finns avdelningarna Förpackningslogistik, Produktionsekonomi, Teknisk Logistik samt Öresundsplattformen Öresundslogistik.
Det blivande excellenscentret har en stark förankring inom industrin och en av NGILs uppgifter blir att lyssna till industrins forskningsbehov och initiera forskningsprojekt och pilotstudier som både involverar industrin och forskarna. NGIL skall också verka för att kompetens inom logistikområdet sprids till företagen för att öka Sveriges konkurrenskraft.
Under oktober månad skall centret vara igång. Totalt kommer verksamheten att omfatta ungefär 210 miljoner kronor under tio år genom engagemang från medverkande aktörer. Vinnova satsar 70 miljoner kronor under denna period.
– Tillsammans med industrin har vi beslutat att inledningsvis inrikta forskning och projekt mot spårbarhet (“visibility”) i försörjningskedjan, riskdelning i försörjningskedjan samt adaptiva logistik- och produktionssystem. Dessa områden kommer naturligtvis att kompletteras och förändras efterhand som företagens behov förändras, konstaterar Mats Johnsson vid forskargruppen för förpackningslogistik, som nu blir projektledare för Vinnovas nya excellenscentrum i Lund.
– Centret har ett unikt internationellt nätverk förankrat i den internationella forskarvärlden inom logistik som inkluderar t ex Stanford och MIT i USA. Detta nätverk kommer att kunna användas för att utveckla kompetensen inom deltagande organisationer genom forskningssamverkan, workshops och liknande aktiviteter, säger Mats Johnsson.

Följande företag har åtagit sig att delta i centrets forsknings- och projektverksamhet genom att skriva ett “Letter of Intent”:
Bioett, CeLIT (Centrum för Logistik och IT vid Campus Helsingborg), DFDS Transport, Ericsson, Frigoscandia Distribution, Port Helsingborg, ICA, Lindab, Moving, MA-System, Nolato, Pfizer, REXAM, Region Skåne, SCA Packaging, Sony Ericsson, Swedish Customs, Tetra Pak, Unilever, Volvo Car

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta gärna Mats Johnsson,
projektledare för NGIL, telefon: 070-207434.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera