Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 april 2005

Mekanismen för frisläppande av cytokrom c vid celldöd studerad

När proteinet cytokrom c släpps ut i cellen startar en serie självmordssignaler som leder till cellens död. Detaljerade mekanismer för detta beskrivs i en avhandling från Karolinska Institutet.

Varje dag dör cirka 1-2 kg celler i våra kroppar genom en kontrollerad process kallad apoptos. Kroppen gör sig på så sätt av med gamla, skadade eller skadliga celler och förhindrar uppkomst och spridning av olika sjukdomar. Detta system för utrensning av celler är fint reglerat av flera signalmekanismer som överlappar varandra. För mycket celldöd kan bland annat leda till reumatism, Parkinson och diabetes, medan celler som inte svarar på kroppens “självmordssignaler” kan utvecklas till cancerceller.

Mari Enoksson har i sin avhandling från Karolinska Institutet studerat i detalj hur apoptosprocessen regleras. Signalen till en apoptosprocess startar oftast i mitokondrien, cellens energifabrik. I mitokondrien finns proteinet cytokrom c, som normalt har en viktig roll i energiproduktionen, men som om det frisläpps utanför mitokondrien ut i cellens cytoplasma ger en inledande signal till apoptos, celldöd.

I avhandlingen studeras i detalj hur frisläppandet av cytokrom c kan ske. Frisläppt cytokrom c aktiverar det så kallade caspas-systemet som sönderdelar proteiner och andra cellulära beståndsdelar, vilket leder till en säker död för cellen. Studierna visar mekanismen för hur en av dessa caspaser, caspas-2, kan frigöra cytokrom c från mitokondriens innermembran och också att caspas-2 kan bilda en por i mitokondriens yttermembran.

Det vanligaste sättet för cellen att lösgöra cytokrom c är genom produktion av fria radikaler i mitokondrien. Dessa fria radikaler produceras konstant men flera studier visar att produktionen ökar när cellen utsätts för stress eller om apoptos initieras. Cellen kan skydda sig från dessa fria radikaler bland annat genom glutationsystemet. Avhandlingen påvisar en ny metod att mäta och, via mikroskopbilder, direkt se glutationet i cellen. Vidare försök med ett glutationberoende enzym, glutaredoxin 2, tyder på att glutationsystemet är väldigt viktigt för mitokondrierna.

Avhandling:
Modulation of cytochrome c release by mitochondrial redox status and caspase-2

Författare:
Mari Enoksson, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, telefon 08-524 875 95 ellere-post: mari.enoksson@imm.ki.se

Disputationen har ägt rum.

Avhandlingens abstract och ramberättelse finns på: http://diss.kib.ki.se/2005/91-7140-307-8/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera